Εκθέτες

Οινόραμα 2022
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ
Επιλογή
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ
ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Δαφνές
Ηράκλειο
70011
Κρήτη
DOULOUFAKIS WINERY
ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Daphnes
Heraklio
70011
Crete
Έλληνας Παραγωγός
+30 281-079-2017
info@douloufakis.wine
Επιλογή Εμπορική Ονομασία (EL) Εμπορική Ονομασία (EN) Εσοδεία Προέλευση Γεωγραφική Ένδειξη Χρώμα Τύπος CO2 Ποικιλιακή Σύνθεση Wine Bar Οινικών Αποκαλύψεων
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ SPARKLING DOULOUFAKIS WINERY 2021 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη Επιτραπέζιος Οίνος Λευκός Ξηρός Αφρώδης Βιδιανό 100%
Οχι
ALARGO SYRAH ALARGO SYRAH ALARGO SYRAH 2019 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Syrah 100%
Οχι
ΔΑΦΝΙΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΔΑΦΝΙΟΣ ΛΕΥΚΟΣ DAFNIOS WHITE 2021 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Βιδιανό 100%
Οχι
ΔΑΦΝΙΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΔΑΦΝΙΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ DAFNIOS RED 2019 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΟΠ Δαφνές Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Λιάτικο 100%
Οχι
ENOTRIA ΛΕΥΚΟΣ ENOTRIA ΛΕΥΚΟΣ ENOTRIA WHITE 2021 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Βηλάνα 70%
Sauvignon Blanc 20%
Μοσχάτο Σπίνας 10%
Οχι
ENOTRIA ΡΟΖΕ ENOTRIA ΡΟΖΕ ENOTRIA ROSÉ 2021 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Ροζέ Ξηρός Ήσυχος Κοτσιφάλι 60%
Syrah 40%
Οχι
ΤΑΧΤΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ  ΟΙΝΟΣ ΤΑΧΤΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΤΑCHTΑS DOULOUFAKIS WINERY 2021 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη Ποικιλιακός Οίνος Λευκός Ξηρός Ήσυχος Ταχτάς 100%
Ναι
ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ MOSCATO AMPHORA DOULOUFAKIS WINERY 2017 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Μοσχάτο Σπίνας 100%
Οχι
“SAUVIGNON BLANC” ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ SAUVIGNON BLANC ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ SAUVIGNON BLANC DOULOUFAKIS WINERY 2019 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Sauvignon Blanc 100%
Οχι
CHARDONNAY ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ CHARDONNAY ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ CHARDONNAY DOULOUFAKIS WINERY 2019 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Chardonnay 100%
Οχι
ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ HELIOS 2008 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΟΠ Δαφνές Ερυθρός Γλυκός Ήσυχος Λιάτικο 100%
Οχι
SANGIOVESE ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ SANGIOVESE ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ SIANGIOVESE DOULOUFAKIS WINERY 2016 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Sangiovese 100%
Οχι
FEMINA FEMINA FEMINA 2021 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Μαλβάζια 100%
Οχι
ALARGO ΑΣΥΡΤΙΚΟ ALARGO ΑΣΥΡΤΙΚΟ ALARGO ASYRTIKO 2020 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Ασύρτικο 100%
Οχι
ΑΣΠΡΟΣ ΛΑΓΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΠΡΟΣ ΛΑΓΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ASPROS LAGOS RED 2018 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Cabernet Sauvignon 100%
Οχι
ΑΣΠΡΟΣ ΛΑΓΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΠΡΟΣ ΛΑΓΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ASPROS LAGOS WHITE 2021 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Βιδιανό 100%
Οχι
ENOTRIA ΕΡΥΘΡΟΣ ENOTRIA ΕΡΥΘΡΟΣ ENOTRIA RED 2021 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Λιάτικο 40%
Κοτσιφάλι 40%
Syrah 20%
Οχι
«AMPHORA ΛΙΑΤΙΚΟ» ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ AMPHORA ΛΙΑΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ AMPHORA LIATIKO DOULOUFAKIS WINERY 2018 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Πορτοκαλί Ξηρός Ήσυχος Λιάτικο 100%
Οχι
Μπλέ
1
80