Distillates

Oenorama 2020
OENORAMA 2022 WILL BE HELD ON 12, 13 & 14 MARCH
ΣΧΟΛΗ ΚΡΑΣΙΟΥ WSPC
Select
ΣΧΟΛΗ ΚΡΑΣΙΟΥ WSPC
W.S.P.C. ΕΠΕ
Το W.S.P.C. (Wine & Spirit Professional Center) ιδρύθηκε το 2004 στην Ελλάδα με στόχο την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης διεθνών προδιαγραφών στο Κρασί, τα Αποστάγματα και την Οινοχοΐα.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες που εργάζονται (ή επιθυμούν να εργαστούν) στον ευρύτερο κλάδο που σχετίζεται με το Κρασί και τα Αποστάγματα (Οινοποιίες, Αποσταγματοποιίες, Εμπορία και Διανομή, Εστίαση, Τουρισμός κ.λπ.) όσο και σε καταναλωτές. Έχοντας πλέον συμπληρώσει 15 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, το W.S.P.C. έχει συμβάλει στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση χιλιάδων επαγγελματιών στη χώρα και στην καλλιέργεια μιας συμπεριληπτικής οινικής κουλτούρας σε καταναλωτές. Την ίδια στιγμή, έχει καταφέρει να καθιερώσει τη χώρα μας ανάμεσα στους πλέον ελκυστικούς προορισμούς για την απόκτηση Πιστοποιήσεων με διεθνή αναγνώριση, προσελκύοντας σπουδαστές από όλο τον κόσμο.
Το W.S.P.C. είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και σε συνεργασία με
το Wine & Spirit Education Trust (WSET) &
το Court of Master Sommeliers (CMS) Europe.
Οι δύο αυτοί οργανισμοί εδρεύουν στη Μεγάλη Βρετανία και αποτελούν πρωτοπόρους και κυρίαρχους φορείς στην εκπαίδευση κρασιού και αποσταγμάτων διεθνώς. Οι Πιστοποιήσεις τους είναι οι κορυφαίες επιλογές που γίνονται από επαγγελματίες και γνώστες παγκοσμίως.
Η διεθνής στρατηγική ανάπτυξης του WSET & CMS Europe υλοποιείται μέσα από ένα δίκτυο εκλεκτών προσωπικοτήτων και εγκεκριμένων φορέων / οργανισμών, που ακολουθούν μία αυστηρή διαδικασία επιλογής και διαπίστευσης. Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW, ο πρώτος στην Ελλάδα και στη γενικότερη περιοχή της Νότιας Ευρώπης που κατέκτησε τον υψηλού κύρους τίτλο «Master of Wine», είναι ο Πρόεδρος του W.S.P.C., επικεφαλής των προγραμμάτων του WSET και του CMS Europe στην Ελλάδα.
Ημερομηνίες ορόσημο στα 15 χρόνια λειτουργίας του W.S.P.C.:
2006 Πρώτες εξετάσεις του WSET® Diploma στην Ελλάδα (Αθήνα).
2009 The Riedel Trophy: Το WSPC® βραβεύεται ως το Καλύτερο Εκπαιδευτικό Παράρτημα στον κόσμο ανάμεσα από 42 χώρες (όσες ήταν τότε πιστοποιημένες από το WSET). Από τότε το W.S.P.C. διατηρεί μία θέση ανάμεσα στα 10 με 12 καλύτερα παραρτήματα παγκοσμίως (στις 75 χώρες σήμερα).
2010 Το W.S.P.C. σχεδιάζει και παρέχει το HESTIA Advanced Certificate, ένα άρτια δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 για τα Ελληνικά κρασιά, το οποίο υποστηρίζεται από ένα εγχειρίδιο 215 σελίδων.
2012 Συνεργασία με τον αντιπρόσωπο του WSET στην Κίνα, Asian Wine Service & Education Centre – AWSEC για τη διενέργεια Masterclasses με αντικείμενο το ελληνικό κρασί.
2013 Αντιπροσώπευση του Court of Master Sommeliers στην Ελλάδα
2014 Γίνεται «Διεθνές Κέντρο Οινικής Εκπαίδευσης»
2018 Μετεγκατάσταση σε νέο κτίριο 1.200m2 , δημιουργώντας τις καλύτερες εγκαταστάσεις ανάμεσα σε όλα τα Πιστοποιημένα Εκπαιδευτήρια του WSET στην Ευρώπη.

Το W.S.P.C. κατέχει μία ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά με ένα αξιοσημείωτο ιστορικό επιδόσεων : χιλιάδες σπουδαστές έχουν παρακολουθήσει τα πιστοποιημένα του προγράμματα, καθώς επίσης όλες οι κορυφαίες εταιρείες στους κλάδους του κρασιού, των αποσταγμάτων, του τουρισμού, της κρουαζιέρας και της HORECA περιλαμβάνονται στο πελατολόγιό του. Το κύρος και η αναγνωρισιμότητα του Κωνσταντίνου Λαζαράκη MW και του W.S.P.C. έχουν αποτελέσει κίνητρο για τη δημιουργία μίας πελατείας υψηλών προδιαγραφών (χαρακτηριστικά παραδείγματα παρακάτω).
W.S.P.C. – ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΑΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
• Armani Hotel - Dubai, Emirati Arabi Uniti
• Hakkasan Group (Abu Dhabi, UK, Mykonos, Shanghai)
• Four Seasons
• Fat Duck restaurant
• Burj Al Arab Hotel
• Grand Hotel Kempinski – Geneva
• The Taj Mahal Palace – Mumbai India
• London House Battersea/ Gordon Ramsay – London England
• Mugaritz Restaurant – San Sebastian Spain (3 Michelin stars)
• Ristorante Italia di Massimo Bottura – Istanbul Turkey (3 Michelin stars)
• Überfahrt (Ueberfah)
Γλαύκου 11
Παλαιό Φάληρο
17564
Στερεά Ελλάδα
WSPC WINE SCHOOL
W.S.P.C. LTD
W.S.P.C. (Wine & Spirit Professional Center) was founded in 2004 in Greece aimed at providing Qualifications of highest international standards in Wine, Spirits and Sommellerie. The educational programs are accessible to both professionals who already work or wish to pursue a career in the broader sectors of Wine, Spirits, HORECA and tourism, and consumers. During the last 15 years, W.S.P.C. has played a decisive role in the education and training of thousands of professionals in Greece, as well as in shaping a sustainable culture to enthusiasts. At the same time, W.S.P.C. has established Greece among the most highly attractive destinations for studying and acquiring globally renowned certifications for students coming from around the world .

W.S.P.C. is a Certified Educational Organization under the auspices of the National Organization for the Certification of Qualifications and Professional Orientation (E.O.P.P.E.P.) and in co-operation with
Wine & Spirit Education Trust (WSET) &
Court of Master Sommeliers (CMS) Europe.
Based in UK, both aforementioned Organizations are established as trailblazers and hold a dominant position in the wine and spirits education worldwide. Their Qualifications are the top choice of global professionals and connoisseurs.

The international development strategy of WSET & CMS Europe is implemented through a network of eminent individuals and approved institutions / organizations following a strict procedure of selection and accreditation. Konstantinos Lazarakis MW, the first ever to obtain the prestigious title of Master of Wine (MW) in the broader region of Southeastern Europe, is the Chairman of W.S.P.C. spearheading WSET and CMS Europe programs in Greece.

Milestone dates in the 15 years of the W.S.P.C.'s operations:

2006 First WSET Diploma examinations in Greece.
2009 The Riedel Trophy: W.S.P.C. is given the award as the “Best Educator” among all WSET Approved Programme Providers (42 countries at that time). Since then, W.S.P.C. holds consistently a place among the top 10 to 12 WSET Providers, at a total of 75 countries.
2010 The HESTIA Advanced Certificate is created and offers a well-structured training programme for Greek wines supported by a 215-page manual.
2012 Cooperation with the representative of WSET in China (Asian Wine Service & Education Centre - AWSEC) for the running of Master classes on the subject of Greek wines.
2013 Become the Court of Master Sommeliers Europe representative in Greece.
2014 Become “International Wine Studies Educational Center”.
2018 Relocate to new premises of 1,200 m2, the best facilities among all WSET Approved Programme Providers in Europe.

W.S.P.C. holds a leading position in the domestic market with a most notable track record: thousands of students have attended its certified courses, while all leading companies in wine, spirits, tourism, cruise and HORECA fields are among its clientele. The solid reputation of both Konstantinos Lazarakis MW and W.S.P.C. has prompted the development of a premium international clientele (indicative examples follow).

W.S.P.C. – MAJOR INTERNATIONAL CUSTOMERS
• Armani Hotel - Dubai, Emirati Arabi Uniti
• Hakkasan Group (Abu Dhabi, UK, Mykonos, Shanghai)
• Four Seasons
• Fat Duck restaurant
• Burj Al Arab Hotel
• Grand Hotel Kempinski – Geneva
• The Taj Mahal Palace – Mumbai India
• London House Battersea/ Gordon Ramsay – London England
• Mugaritz Restaurant – San Sebastian Spain (3 Michelin stars)
• Ristorante Italia di Massimo Bottura – Istanbul Turkey (3 Michelin stars)
• Überfahrt (Ueberfahrt) Restaurant – Germany (3 Michelin stars)
• Pla Restaurant – Barcelona Spain
• Hotel Aton 5*– Russia
• Le Pan Hotel & Restaurant- Paris France
• Restaurant Flat Three - London England
• Winespotted Restaurant – Varsovia Poland
• Djuret/ The Burgundy Restaurant – Stockholm Sweden
• The Institute of Masters of Wine
11, Glafkou Str
Paleo Faliro
17564
Central Greece
Services
+30 210-988-2540
+30 210-988-2482
education@wspc.gr
Red
0
87
Red
0
88