The Basics


Zappeion Megaron
in the city center


2, 3, 4
March 2024

Access

Bus

Zappeion Stop

Lines:
40
Piraeus - Syntagma
209
Metamorfosi - Syntagma

Metro

Syntagma Station

Tramway

Zappeion Stop

Lines:
Asklepieio Voulas - Syntagma
SEF - Syntagma