ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΒΗΜΑΤΑ
Ετικέτα
ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΒΗΜΑΤΑ
Φιάλη
ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΑΡΑΦΑΚΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΑΡΑΦΑΚΑ
SIXTY NINE STEPS
BARAFAKAS WINERY
BARAFAKAS WINERY
2022
Ναι
01/03/2022
ΠΓΕ Πελοπόννησος
ΕΛΛΑΔΑ Πελοπόννησος
Λευκός
Ξηρός
Ήσυχος
Μέχρι 6 μήνες
Σε ανοξείδωτη δεξαμενή
Μέχρι 6 μήνες
Όχι
Vegan
12.5
1.2
5.4
20000
Μαλαγουζιά 100%
Οχι
Ναι