Έμμετρος Λόγος Λευκός
Ετικέτα
Έμμετρος Λόγος Λευκός
Φιάλη
ΕΜΜΕΤΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ TSANTALI
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ TSANTALI
EMMETROS LOGOS WHITE
TSANTALI VINEYARDS & WINERIES
TSANTALI VINEYARDS & WINERIES
2022
Οχι
00/00/00
ΠΓΕ Μακεδονία
ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία
Λευκός
Ξηρός
Ήσυχος
Μέχρι 6 μήνες
Χωρίς ωρίμαση
Μέχρι 6 μήνες
Όχι
Από σταφύλια συμβατικής γεωργίας
12.9
2.4
5.8
15000
Μαλαγουζιά 100%
Οχι
Οχι