ΒΙΔΙΑΝΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
Ετικέτα
ΒΙΔΙΑΝΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
Φιάλη
ΒΙΔΙΑΝΟ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
Decanter World Wine Awards 2022 Διαμαντάκης Βιδιανό 2021, χάλκινο μετάλλιο / Thessaloniki International Wine & Spirits Competition 2022 Διαμαντάκης Βιδιανό 2021, χάλκινο μετάλλιο / Thessaloniki International Wine & Spirits Competition2020 Διαμαντάκης Βιδιανό 2019, χάλκινο μετάλλιο /Decanter World Wine Awards 2020 Διαμαντάκης Βιδιανό 2019, χάλκινο μετάλλιο/ Decanter World Wine Awards 2021 Διαμαντάκης Βιδιανό 2020, ασημένιο μετάλλιο /Thessaloniki International Wine & Spirits Competition2021 Διαμαντάκης Βιδιανό 2020, χάλκινο μετάλλιο/Thessaloniki International Wine & Spirits Competition 2019 Διαμαντάκης Βιδιανό 2018, χάλκινο μετάλλιο / Decanter World Wine Awards 2019 Διαμαντάκης Βιδιανό 2018, ασημένιο μετάλλιο / Wine Olymp Awards 2019 Διαμαντάκης Βιδιανό 2018, χάλκινο μετάλλιο / International Wine Challenge 2011 Διαμαντάκης Βιδιανό 2010, ασημένιο μετάλλιο / Decanter World Wine Awards 2012 Σύσταση για Διαμαντάκης Βιδιανό 2011 / International Wine Challenge 2012 Διαμαντάκης Βιδιανό 2011, ασημένιο μετάλλιο / International Wine Challenge 2013 Διαμαντάκης Βιδιανό 2012, χάλκινο μετάλλιο / Decanter World Wine Awards 2013 Διαμαντάκης Βιδιανό 2012, ασημένιο μετάλλιο / Thessaloniki International Wine & Spirits Competition 2013 Διαμαντάκης Βιδιανό 2012, χρυσό μετάλλιο / Decanter World Wine Awards 2014 Διαμαντάκης Βιδιανό 2013, ασημένιο μετάλλιο / Decanter World Wine Awards 2015 Διαμαντάκης Βιδιανό 2014, χάλκινο μετάλλιο / Greek Wine Awards 2016 Διαμαντάκης Βιδιανό 2014, χρυσό μετάλλιο / Decanter World Wine Awards 2016 Σύσταση για Διαμαντάκης Βιδιανό 2015 / Berliner Wein Trophy 2017 Διαμαντάκης Βιδιανό 2016, ασημένιο μετάλλιο / Thessaloniki International Wine & Spirits Competition 2017 Διαμαντάκης Βιδιανό 2016, ασημένιο μετάλλιο / Decanter World Wine Awards 2017 Διαμαντάκης Βιδιανό 2016, ασημένιο μετάλλιο / Thessaloniki International Wine & Spirits Competition 2018, Διαμαντάκης Βιδιανό 2017 χρυσό μετάλλιο & Ειδική διάκριση / Decanter World Wine Awards 2018, Διαμαντάκης Βιδιανό 2017 χάλκινο μετάλλιο / Wine Olymp Awards 2018, Έπαινος για Διαμαντάκης Βιδιανό 2017
VIDIANO DIAMANTAKIS
DIAMANTAKIS WINERY
DIAMANTAKIS WINERY
Decanter World Wine Awards 2022 Diamantakis Vidiano 2021, bronze medal / Thessaloniki International Wine & Spirits Competition 2022 Diamantakis Vidiano 2021, bronze award / Thessaloniki International Wine & Spirits Competition 2020 Diamantakis Vidiano 2019, bronze award /Decanter World Wine Awards 2020 Diamantakis Vidiano 2019, bronze medal / Decanter World Wine Awards 2021 Diamantakis Vidiano 2020, silver medal /Thessaloniki International Wine & Spirits Competition 2021 Diamantakis Vidiano 2020, bronze award/Decanter World Wine Awards 2019 Diamantakis Vidiano 2018, silver medal / Thessaloniki International Wine & Spirits Competition 2019 Diamantakis Vidiano 2018, bronze award / Wine Olymp Awards 2019 Diamantakis Vidiano 2018, bronze medal / International Wine Challenge 2011 Diamantakis Vidiano 2010, silver medal / Decanter World Wine Awards 2012 Diamantakis Vidiano 2011, Commended Award / International Wine Challenge 2012 Diamantakis Vidiano 2011, silver medal / International Wine Challenge 2013 Diamantakis Vidiano 2012, bronze medal / Decanter World Wine Awards 2013 Diamantakis Vidiano 2012, silver medal / Thessaloniki International Wine & Spirits Competition 2013 Diamantakis Vidiano 2012, gold medal / Decanter World Wine Awards 2014 Diamantakis Vidiano 2013, silver medal / Decanter World Wine Awards 2015 Diamantakis Vidiano 2014, bronze medal / Greek Wine Awards 2016 Diamantakis Vidiano 2014, gold medal / Decanter World Wine Awards 2016 Diamantakis Vidiano 2015, Commended Award / Berliner Wein Trophy 2017 Diamantakis Vidiano 2016, silver medal / Thessaloniki International Wine & Spirits Competition 2017 Diamantakis Vidiano 2016, silver medal / Decanter World Wine Awards 2017 Diamantakis Vidiano 2016, silvel medal / Thessaloniki International Wine & Spirits Competition 2018, Diamantakis Vidiano 2017 silver medal & Special award / Decanter World Wine Awards 2018, Diamantakis Vidiano 2017 bronze medal / Wine Olymp Awards 2018, Diamantakis Vidiano 2017 commended award
2022
Οχι
05/01/2011
ΠΓΕ Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη
Λευκός
Ξηρός
Ήσυχος
Μέχρι 6 μήνες
Σε ανοξείδωτη δεξαμενή
Μέχρι 6 μήνες
Όχι
Από σταφύλια συμβατικής γεωργίας
13.1
2.2
6.2
21000
Βιδιανό 100%
Επιλογή Διακριτικός Τίτλος (EL) Διακριτικός Τίτλος (EN) Κατηγορία Τηλέφωνο e-mail www Θέση στο Οινόραμα
Χρώμα | Αίθουσα | Stand
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ DIAMANTAKIS WINERY Έλληνας Παραγωγός +30 694-919-8350 info@diamantakiswines.gr diamantakiswines.gr
Μπλέ
1
79
Οχι
Οχι