Εκθέτες

Οινόραμα 2022
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Επιλογή
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕ
Επανομή
Θεσσαλονίκη
57500
Μακεδονία
KTIMA GEROVASSILIOU
KTIMA GEROVASSILIOU SA
Epanomi
Thessaloniki
57500
Macedonia
Έλληνας Παραγωγός
+30 239-204-4567
+30 239-204-4560
ktima@gerovassiliou.gr
Επιλογή Εμπορική Ονομασία (EL) Εμπορική Ονομασία (EN) Εσοδεία Προέλευση Γεωγραφική Ένδειξη Χρώμα Τύπος CO2 Ποικιλιακή Σύνθεση Wine Bar Οινικών Αποκαλύψεων
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΖΕ ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΡΟΖΕ KTIMA GEROVASSILIOU XINOMAVRO ROSÉ 2021 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Θεσσαλονίκη Ροζέ Ξηρός Ήσυχος Ξινόμαυρο 100%
Οχι
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ SAUVIGNON BLANC ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ SAUVIGNON BLANC KTIMA GEROVASSILIOU SAUVIGNON BLANC 2020 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Επανομή Λευκός Ξηρός Ήσυχος Sauvignon Blanc 100%
Οχι
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΩΡΙΜΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΩΡΙΜΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ KTIMA GEROVASSILIOU MALAGOUSIA FROM OVERRIPE GRAPES 2018 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Επανομή Λευκός Γλυκός Ήσυχος Μαλαγουζιά 100%
Οχι
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ EVANGELO ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ EVANGELO KTIMA GEROVASSILIOU EVANGELO 2020 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία Ποικιλιακός Οίνος Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Syrah 92%
Viognier 8%
Οχι
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ AVATON ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ AVATON KTIMA GEROVASSILIOU AVATON 2019 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Επανομή Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Λημνιό 85%
Μαυρούδι 5%
Μαυροτράγανο 10%
Οχι
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ SYRAH ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ SYRAH KTIMA GEROVASSILIOU SYRAH 2020 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Επανομή Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Syrah 100%
Οχι
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΡΥΘΡΟ ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΡΥΘΡΟ KTIMA GEROVASSILIOU RED 2019 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Επανομή Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Syrah 60%
Λημνιό 20%
Merlot 20%
Οχι
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ CHARDONNAY ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ CHARDONNAY KTIMA GEROVASSILIOU CHARDONNAY 2020 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Επανομή Λευκός Ξηρός Ήσυχος Chardonnay 100%
Οχι
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ VIOGNIER ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ VIOGNIER KTIMA GEROVASSILIOU VIOGNIER 2021 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Επανομή Λευκός Ξηρός Ήσυχος Viognier 100%
Οχι
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ KTIMA GEROVASSILIOU MALAGOUSIA 2021 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Επανομή Λευκός Ξηρός Ήσυχος Μαλαγουζιά 100%
Οχι
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΟ ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΟ KTIMA GEROVASSILIOU WHITE 2021 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Επανομή Λευκός Ξηρός Ήσυχος Μαλαγουζιά 50%
Ασύρτικο 50%
Οχι
Κόκκινο
2
11