ΑΜΠΕΛΟΥ ΧΩΡΑ
Επιλογή
ΑΜΠΕΛΟΥ ΧΩΡΑ
ΑΜΠΕΛΟΥ ΧΩΡΑ
Ν. Ρύσιο
Θεσσαλονίκη
57001
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
AMPELOU CHORA WINERY
AMPELOU CHORA WINERY
Neo Rysio
Thessaloniki
57001
THESSALONIKI
Έλληνας Παραγωγός
+30 239-230-6797
+30 239-230-6797
info@ampelouchora.gr

Oenorama Logo

6-8 Μαρτίου 2021
Ζαππειο Μέγαρο

Διοργάνωση
Vinetum Oινική Επικοινωνία
Επικοινωνία

210 766 0560

210 766 0680
info@vinetum.gr