ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ
Select
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ
ΕΔΟΑΟ
Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) είναι ο οικοδεσπότης της παρούσας διαδικτυακής πύλης για τον αμπελώνα της Ελλάδας και τα σύγχρονα και επώνυμα κρασιά του.

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου είναι ο κορυφαίος φορέας στην Ελλάδα για το αμπέλι και το κρασί. Συγκροτήθηκε και απαρτίζεται από εκπροσώπους της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας προϊόντων αμπέλου και οίνου. Πρόκειται για συνεταιριστικές και ιδιωτικές αμπελουργικές και οινοποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες αντιπροσωπεύονται αντίστοιχα από την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) και το Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ). Τα μέλη ή τα μέλη των μελών των δύο αυτών φορέων (ΚΕΟΣΟΕ και ΣΕΟ) ασχολούνται με αμπελοοινικές εργασίες και κατέχουν αμπελώνες ή οινοποιητικές εγκαταστάσεις, είτε και τα δύο.

Οι σκοποί της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου ποικίλουν. Ξεκινούν από την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της αμπελοοινικής αγοράς και φτάνουν στην προσπάθεια για τη διατήρηση και την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων του αμπελοοινικού τομέα, προκειμένου να βελτιωθεί η γνώση και η οργάνωση του σε κάθε επίπεδο: από την πρωτογενή παραγωγή (αμπέλι) και τη μεταποίηση (οινοποιία), έως την εμπορία. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου στοχεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των θεσμών, σχετικά με την οικονομική, την κοινωνική, την περιβαλλοντική και την πολιτιστική σπουδαιότητα των αμπελοοινικών προϊόντων.

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου είναι η πρώτη διεπαγγελματική οργάνωση της Ελλάδας και αντιπροσωπεύει τον αμπελοοινικό κλάδο της χώρας σε εθνικό επίπεδο. Έχει αναγνωριστεί ως Εθνική με την αριθ. 339037/9-2-2001 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σεβαστουπόλεως 89
ΑΘΗΝΑ
11526 Αθήνα
2000
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
WINES OF GREECE
WINES OF GREECE
The National Interprofessional Organization of Vine and Wine (EDOAO) is the host of this portal for Greece’s vineyards and its contemporary and high quality wines.

The National Interprofessional Organization of Vine and Wine of Greece established in 2000 from the institutions KEOSOE (CENTRAL UNION OF VINE AND WINE PRODUCING COOPERATIVE ORGANIZATIONS OF GREECE), which is a third degree branch cooperative organization, and SEO (GREEK WINE FEDERATION), which represents the majority of private wine producers.

The Interprofessional Organization of Vine and Wine has been recognized as national by the Hellenic Agricultural Ministry since 2001 (Decision No 339097/9-2-2001) and represents both vine and wine sectors in Greece.

Some of the basic aims of the Organization are to:

improve knowledge and transparency of production and the market,
help to coordinate better the way products are placed on the market, in particular by means of research and market studies,
provide the information and carry out the research necessary to adjust production towards products more suited to market requirements and consumer tastes and expectations, in particular with regard to product quality and protection to the environment,
develop methods and instruments for improving product quality at all stages of production, vinification and marketing etc.
89, SEVASTOUPOLEOS STREET
ATHENS
11526
AMPELOKIPOI
Services
+30 210-322-6057
edoao@otenet.gr
winesofgreece.org
Blue
0
87