ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΕΛΙΟΝ
Select
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΕΛΙΟΝ
ΝΕΛΙΟΝ
Το οινοποιείο ΝΕΛΙΟΝ βρίσκεται στις πλαγιές της κοιλάδας Διαρίζου λίγο έξω από το χωριό Πραιτώρι της επαρχίας Πάφου. Η παραγωγή ανέρχεται στις 40000 φιάλες ετησίως και αποτελείται κυρίως από οίνους που παράγονται από γηγενείς ποικιλίες όπως τη λευκή Ξυνιστέρι και τις ερυθρές Όφθαλμο και Μαραθεύτικο.
ΠΡΑΙΤΩΡΙ
ΠΑΦΟΣ
8630
1996
ΚΥΠΡΟΣ
NELION WINERY
NELION WINERY
Nelion winery was established in 1996 at Pretori village. All the winery's vineyards are found on the steep slopes of Diarizos Valley at altitudes from 500 meters above the sea level up to 900. The varieties that are cultivated are the indigenous Xynisteri, Ofthalmo and Marathetheftiko.
PRETORI
PAFOS
8630
CYPRUS
Foreign Producer
0035799536550
nelion@cytanet.com.cy
nelionwinery.com
Select Trademark (EL) Trademark (EN) Vintage Geographical Indication Origin Colour Type CO2 Varietal make-up Wine bar Wine Revelations Discover Greek Wines
ΡΚΑΕΣ ΞΥΝΙΣΤΕΡΙ ΡΚΑΕΣ ΞΥΝΙΣΤΕΡΙ RKAES XYNISTERI 2022 PGI Paphos CYPRUS White Dry Still Xynisteri 100%
No No
ΜΕΛΕΤΣΕΣ ΜΕΛΕΤΣΕΣ MEΛΕΤSES 2021 PGI Paphos CYPRUS White Dry Still Xynisteri 100%
No No
ΝΕΛΙΟΝ ΜΑΡΑΘΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΕΥΤΙΚΟ ΝΕΛΙΟΝ NELION MARATHEFTIKO 2020 PGI Paphos CYPRUS Red Dry Still Maratheftiko 100%
No No
ΝΕΛΙΟΝ ΡΟΖΕ ΝΕΛΙΟΝ ΡΟΖΕ NELION ROSÉ 2022 PGI Paphos CYPRUS Rosé Semi-Dry Still Muscat de Hambourg 100%
No No
ΝΕΛΙΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟ ΝΕΛΙΟΝ NELION OFTHALMO 2020 PGI Paphos CYPRUS Red Dry Still Ophthalmo 100%
No No
2RIZES XYNISTERI 2RIZES XYNISTERI 2RIZES XYNISTERI 2022 PGI Paphos CYPRUS White Dry Still Xynisteri 100%
No No
Red
3
64