ΜΑΡΕΤΑ ΛΕΥΚΟ
Label
ΜΑΡΕΤΑ ΛΕΥΚΟ
Bottle
ΜΑΡΕΤΑ ΛΕΥΚΟ
DAFWINES ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ
DAFWINES ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ
MARETA WHITE
DAF WINES BY DOULOUFAKI FERENIKI
DAF WINES BY DOULOUFAKI FERENIKI
2019
Yes
HELLAS Crete
PGI Crete
White
Dry
Still
No
No
13
5.4
1.8
4000
€4.50
Vidiano 30%
Muscat of Spina 30%
Vilana 40%
Select Company Title (EL) Company Title (EN) Category Phone e-mail www Location in Oenorama
Color | Hall | Stand
DAFWINES ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ DAFWINES ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ DAF WINES BY DOULOUFAKI FERENIKI Greek Producer +30 698-409-4047
+30 281-079-1009
dafwines@gmail.com
Wine
Revelations
-
33
No
Yes

Oenorama Logo

March 6-8, 2021
Zappeion Megaro
Exhibition Hall & Conference Centre

Organizer
Vinetum Wine Communication
Contact

210 766 0560

210 766 0680
info@vinetum.gr