ΚΤΗΜΑ Δ. ΜΙΓΑ
Επιλογή
ΚΤΗΜΑ Δ. ΜΙΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΓΑΣ ΟΕ
3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Τυρνάβου-Κοζάνης
Τύρναβος
40100
Θεσσαλία
DOMAINE D. MIGAS
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΓΑΣ ΟΕ
3rd km Tyrnavos-Kozani Rd
Tyrnavos
40100
Thessaly
Έλληνας Παραγωγός
+30 249-202-5215
+30 249-202-5215
info@domaine-migas.gr
Επιλογή Εμπορική Ονομασία (EL) Εμπορική Ονομασία (EN) Εσοδεία Προέλευση Γεωγραφική Ένδειξη Χρώμα Τύπος CO2 Ποικιλιακή Σύνθεση Πλατεία Γευσιγνωσίας Wine Bar Οινικών Αποκαλύψεων
ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΡΥΡΝΑΒΟΥ ΕΡΥΘΡΟΣ ΜΙΓΑ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΡΥΡΝΑΒΟΥ ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΤΗΜΑ Δ. ΜΙΓΑ MUSCAT OF TIRNAVOS RED DOMAINE D. MIGAS 2019 ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία ΠΓΕ Τύρναβος Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Μοσχάτο Αμβούργου 100%
Ναι Οχι
ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΕΥΚΟΣ ΜΙΓΑ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΕΥΚΟΣ ΚΤΗΜΑ Δ. ΜΙΓΑ MUSCAT OF TIRNAVOS WHITE DOMAINE D. MIGAS 2019 ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία ΠΓΕ Τύρναβος Λευκός Ξηρός Ήσυχος Μοσχάτο Αμβούργου 100%
Ναι Οχι
ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ PALEOS AMPELOS WHITE 2019 ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία ΠΓΕ Τύρναβος Λευκός Ξηρός Ήσυχος Sauvignon Blanc 80%
Chardonnay 20%
Ναι Οχι
ΛΗΜΝΙΩΝΑ ΜΙΓΑ ΛΗΜΝΙΩΝΑ ΚΤΗΜΑ Δ. ΜΙΓΑ DOMAINE D. MIGAS LIMNIONA 2017 ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία ΠΓΕ Τύρναβος Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Λημνιώνα 100%
Οχι Οχι
ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΡΟΖΕ ΜΙΓΑ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΡΟΖΕ ΚΤΗΜΑ Δ. ΜΙΓΑ MUSCAT OF TIRNAVOS ROSÉ DOMAINE D. MIGAS 2019 ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία ΠΓΕ Τύρναβος Ροζέ Ημίξηρος Ήσυχος Μοσχάτο Αμβούργου 100%
Οχι Οχι
ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ PALEOS AMPELOS RED 2016 ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία ΠΓΕ Τύρναβος Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Merlot 80%
Syrah 20%
Οχι Οχι
SYRAH ΜΙΓΑ SYRAH ΚΤΗΜΑ Δ. ΜΙΓΑ DOMAINE D. MIGAS SYRAH 2015 ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία ΠΓΕ Τύρναβος Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Syrah 100%
Οχι Οχι
ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΡΟΖΕ MIKROS TRIGITOS ROSÉ 2019 ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία ΠΓΕ Τύρναβος Ροζέ Ημίξηρος Ήσυχος Merlot 100%
Οχι Οχι
ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ ΡΟΖΕ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ ΡΟΖΕ PALEOS AMPELOS ROSÉ 2019 ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία ΠΓΕ Τύρναβος Ροζέ Ξηρός Ήσυχος Merlot 100%
Οχι Οχι
ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΕΥΚΟ ΗΜΙΑΦΡΩΔΕΣ ΜΙΓΑ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΕΥΚΟ ΗΜΙΑΦΡΩΔΕΣ ΚΤΗΜΑ Δ. ΜΙΓΑ MUSCAT OF TIRNAVOS WHITE SEMI-SPARKLING DOMAINE D. MIGAS 2019 ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Ποικιλιακός Οίνος Λευκός Ημίξηρος Ημιαφρώδης Μοσχάτο Αμβούργου 100%
Οχι Οχι
CHARDONNAY ΜΙΓΑ ΒΑΡΕΛΙ CHARDONNAY ΒΑΡΕΛΙ ΚΤΗΜΑ Δ. ΜΙΓΑ CHARDONNAY OAK FERMENTED DOMAINE D. MIGAS 2017 ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία ΠΓΕ Τύρναβος Λευκός Ξηρός Ήσυχος Chardonnay 100%
Οχι Οχι
ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ MIKROS TRIGITOS WHITE 2019 ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία ΠΓΕ Τύρναβος Λευκός Ξηρός Ήσυχος Chardonnay 100%
Οχι Οχι
ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΡΟΖΕ ΗΜΙΑΦΡΩΔΕΣ ΜΙΓΑ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΡΟΖΕ ΗΜΙΑΦΡΩΔΕΣ ΜΙΓΑ MIGAS MUSCAT OF TIRNAVOS ROZE SEMI-SPARKLING 2019 ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία ΠΓΕ Τύρναβος Ροζέ Ημίξηρος Ημιαφρώδης Μοσχάτο Αμβούργου 100%
Οχι Οχι
ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ MIKROS TRIGITOS RED 2017 ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία ΠΓΕ Τύρναβος Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Merlot 100%
Οχι Οχι
Κόκκινο
1
84

Oenorama Logo

6-8 Μαρτίου 2021
Ζαππειο Μέγαρο

Διοργάνωση
Vinetum Oινική Επικοινωνία
Επικοινωνία

210 766 0560

210 766 0680
info@vinetum.gr