ΚΤΗΜΑ Δ. ΜΙΓΑΣ
Επιλογή
ΚΤΗΜΑ Δ. ΜΙΓΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΓΑΣ ΟΕ
3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Τυρνάβου - Κοζάνης
Τύρναβος
40100
2001
Θεσσαλία
DOMAINE D. MIGAS
DIMITRIOS MIGAS GP
3rd km Tyrnavos - Kozani Rd.
Tyrnavos
40100
Thessaly
Έλληνας Παραγωγός
+30 249-202-5215
info@domaine-migas.gr
domaine-migas.gr
Επιλογή Εμπορική Ονομασία (EL) Εμπορική Ονομασία (EN) Εσοδεία Γεωγραφική Ένδειξη Προέλευση Χρώμα Τύπος CO2 Ποικιλιακή Σύνθεση Wine Bar Οινικών Αποκαλύψεων Πλατεία Γευσιγνωσίας
ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ PALEOS AMPELOS RED 2021 ΠΓΕ Τύρναβος ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Syrah 75%
Merlot 25%
Οχι Οχι
ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ PALEOS AMPELOS WHITE 2023 ΠΓΕ Τύρναβος ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Λευκός Ξηρός Ήσυχος Sauvignon Blanc 90%
Chardonnay 10%
Οχι Οχι
SYRAH SYRAH Δ. ΜΙΓΑΣ D. MIGAS SYRAH 2021 ΠΓΕ Τύρναβος ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Syrah 100%
Οχι Οχι
ΛΗΜΝΙΩΝΑ ΛΗΜΝΙΩΝΑ Δ. ΜΙΓΑΣ D. MIGAS LIMNIONA 2021 ΠΓΕ Τύρναβος ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Λημνιώνα 100%
Οχι Οχι
LA PIERRE DE SCANDALE LA PIERRE DE SCANDALE LA PIERRE DE SCANDALE 2023 ΠΓΕ Τύρναβος ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Ροζέ Ξηρός Ήσυχος Syrah 100%
Οχι Οχι
CHARDONNAY ΒΑΡΕΛΙ CHARDONNAY ΒΑΡΕΛΙ Δ. ΜΙΓΑΣ D. MIGAS CHARDONNAY OAK FERMENTED 2022 ΠΓΕ Τύρναβος ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Λευκός Ξηρός Ήσυχος Chardonnay 100%
Οχι Οχι
SAUVIGNON BLANC SAUVIGNON BLANC Δ. ΜΙΓΑΣ D. MIGAS SAUVIGNON BLANC 2023 ΠΓΕ Τύρναβος ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Λευκός Ξηρός Ήσυχος Sauvignon Blanc 100%
Οχι Οχι
ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΗΜΙΑΦΡΩΔΗΣ ΡΟΖΕ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΗΜΙΑΦΡΩΔΗΣ ΡΟΖΕ Δ. ΜΙΓΑΣ D. MIGAS BLACK MUSCAT OF TIRNAVOS SEMI-SPARKLING ROZE 2023 ΠΓΕ Τύρναβος ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Ροζέ Ημίξηρος Ημιαφρώδης Μοσχάτο Μαύρο 100%
Οχι Οχι
ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΗΜΙΑΦΡΩΔΗΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΗΜΙΑΦΡΩΔΗΣ ΛΕΥΚΟΣ Δ. ΜΙΓΑΣ D. MIGAS BLACK MUSCAT OF TIRNAVOS SEMI-SPARKLING WHITE 2023 Ποικιλιακός Οίνος ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Λευκός Ημίξηρος Ημιαφρώδης Μοσχάτο Μαύρο 100%
Οχι Οχι
ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΡΥΘΡΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΡΥΘΡΟΣ Δ. ΜΙΓΑΣ D. MIGAS BLACK MUSCAT OF TIRNAVOS RED 2023 ΠΓΕ Τύρναβος ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Μοσχάτο Μαύρο 100%
Οχι Οχι
ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΡΟΖΕ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΡΟΖΕ Δ. ΜΙΓΑΣ D. MIGAS BLACK MUSCAT OF TIRNAVOS ROSÉ 2023 ΠΓΕ Τύρναβος ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Ροζέ Ημίξηρος Ήσυχος Μοσχάτο Μαύρο 100%
Οχι Οχι
ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΕΥΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΕΥΚΟΣ Δ. ΜΙΓΑΣ D. MIGAS BLACK MUSCAT OF TIRNAVOS WHITE 2023 ΠΓΕ Τύρναβος ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Λευκός Ξηρός Ήσυχος Μοσχάτο Μαύρο 100%
Οχι Οχι
ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ MIKROS TRIGITOS RED 2022 ΠΓΕ Τύρναβος ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Merlot 100%
Οχι Οχι
ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΡΟΖΕ ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΡΟΖΕ MIKROS TRIGITOS ROSÉ 2023 ΠΓΕ Τύρναβος ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Ροζέ Ημίξηρος Ήσυχος Merlot 100%
Οχι Οχι
ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ MIKROS TRIGITOS WHITE 2023 ΠΓΕ Τύρναβος ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Λευκός Ξηρός Ήσυχος Chardonnay 100%
Οχι Οχι
Κόκκινο
1
86