Εκθέτες

Οινόραμα 2019
ΦΟΙΒΟΣ
Επιλογή
ΦΟΙΒΟΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΑΕΤΟ
Το οινοποιείο ΦΟΙΒΟΣ είναι η ιστορική συνέχεια του οινοποιείου Μαντζαβίνο, του παλαιότερου σε λειτουργία οινοποιείου στην Κεφαλονιά, το οποίο έδωσε μέχρι το 1996 μερικά από τα καλύτερα και διεθνώς γνωστά ελληνικά κρασιά. Από το 1999, η ΦΟΙΒΟΣ ΑΕΤΟ, το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης, ξεκίνησε μια νέα δυναμική προσπάθεια με στόχο την καλλιέργεια, διάσωση και ανάπτυξη των τοπικών, αυτόχθονων και αυτόριζων ποικιλιών της Κεφαλονιάς. Στους αμπελώνες του Φοίβου καλλιεργούνται με πολύ ήπιες μεθόδους και βιοδυναμικές προσεγγίσεις, σπάνιοι κλώνοι των αρχαίων ποικιλιών όπως η Μαυροδάφνη, το Μοσχάτο, η Μοσχατέλλα, το Τσαούσι, το Βοστιλίδι, το Θειακό, το Αρακλινό. Ταυτόχρονα, το οινοποιείο διαχειρίζεται αμπελώνες στο ανατολικό τμήμα του νησιού, καθώς και στην περιοχή Ομαλά, για την παραγωγή της γνωστής τοπικής ποικιλίας Ρομπόλα. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του οινοποιείου είναι ότι χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους παλαίωσης και ωρίμανσης κρασιών κάτω από το νερό.
Βουνί Ληξουρίου
Κεφαλονιά
28200
Νησιά Ιονίου
FOIVOS WINES
FOIVOS S.A.
FOIVOS Winery is the historical continuation of the Mantzavino winery, the oldest winery in operation in Kefalonia, which gave until 1996 some of the best and internationally famous Greek wines. Since 1999, FOIVOS S.A., which is the new ownership of the winery, started a new dynamic effort having as aims the cultivation, rescue and development of the indigenous and autochthonous Kefalonian grape varieties. In the Vineyards of Foivos Estate are cultivated with very mild methods and biodynamic approaches, rare clones of ancient grape varieties such as Mavrodaphne, Muscat, Muscatel, Tsaousi, Vostilidi, Thiako, Araklino. At the same time, the winery manages vineyards in the eastern part of the island, as well as in the region of Omala, for the production of the well-known local variety Robola of Cephalonia. A special feature of Foivos winery is the use of innovative methods of aging and maturing wines under water.
Vouni, Lixouri
Cephalonia
28200
Ionian Islands
Έλληνας Παραγωγός
+30 267 102 9505
2671092864, 2294079632
info@domainefoivos.com
 www.domainefoivos.com
Επιλογή Εμπορική Ονομασία (EL) Εμπορική Ονομασία (EN) Εσοδεία Προέλευση Γεωγραφική Ένδειξη Χρώμα Τύπος CO2 Ποικιλιακή Σύνθεση Wine Bar Οινικών Αποκαλύψεων Πλατεία Γευσιγνωσίας
41 41 41 2017 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου Πειραματική Οινοποίηση Λευκός Ξηρός Ήσυχος Λευκές Ποικιλίες 100%
Οχι Οχι
47 47 47 2017 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου Πειραματική Οινοποίηση Ροζέ Ξηρός Ήσυχος Λευκές Ποικιλίες 88%
Ερυθρές Ποικιλίες 12%
Οχι Οχι
42 42 42 2016 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου Πειραματική Οινοποίηση Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Ερυθρές Ποικιλίες 100%
Οχι Οχι
ΡΑΨΩΔΙΑ AΡΧΑΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΙΝΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑ-ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΝΕΡΟ ΡΑΨΩΔΙΑ AΡΧΑΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΙΝΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑ-ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΝΕΡΟ RHAPSODY AMPHORA-AGED UNDER NATURAL WATER 2015 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Μαυροδάφνη 100%
Οχι Οχι
BUBBLE DI DAPHNE BUBBLE DI DAPHNE BUBBLE DI DAPHNE 2018 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου Πειραματική Οινοποίηση Ροζέ Ημίξηρος Αφρώδης Μαυροδάφνη 40%
Μοσχατέλλα 40%
Μοσχάτο Λευκό 20%
Οχι Οχι
Sparkling Robola SPARKLING ROBOLA SPARKLING ROBOLA 2018 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου Πειραματική Οινοποίηση Λευκός Ξηρός Αφρώδης Ρομπόλα 100%
Οχι Οχι
ΒΕΓΓΕΡΑ (ΡΕΤΣΙΝΑ) ΒΕΓΓΕΡΑ (ΡΕΤΣΙΝΑ) VEGERA (RETSINA) 2017 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου Ρετσίνα, Ονομασία κατά Παράδοση Λευκός Ξηρός Ήσυχος Ροδίτης 100%
Οχι Οχι
ΝΑΥΤΙΛΟΣ ερυθρός ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ NAUTILUS RED SUBMERGED 2017 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Μαυροδάφνη 100%
Οχι Οχι
ΝΑΥΤΙΛΟΣ ροζέ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΡΟΖΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ NAUTILUS ROSE SUBMERGED 2018 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου Ροζέ Ξηρός Ήσυχος Μαυροδάφνη 10%
Μοσχάτο Λευκό 15%
Βοστιλίδι 15%
Τσαούσι 25%
Μοσχατέλλα 35%
Οχι Οχι
ΝΑΥΤΙΛΟΣ λευκός ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ NAUTILUS WHITE SUBMERGED 2018 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου Λευκός Ξηρός Ήσυχος Μοσχατέλλα 30%
Βοστιλίδι 20%
Τσαούσι 20%
Μοσχάτο Λευκό 30%
Οχι Οχι
ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΗΣ ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΗΣ STALACTITE 2005 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου ΠΟΠ Μοσχάτος Κεφαλλονιάς Λευκός Γλυκός Ήσυχος Μοσχάτο Λευκό 100%
Οχι Οχι
ΡΑΨΩΔΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΙΝΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑ - ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΡΑΨΩΔΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΙΝΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑ-ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ RHAPSODY AMPHORA-AGED UNDER SEA WATER 2015 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Μαυροδάφνη 100%
Οχι Οχι
ΜΟΣΧΑΤΕΛΛΑ ΦΟΙΒΟΣ ΜΟΣΧΑΤΕΛΛΑ ΦΟΙΒΟΣ MUSCATEL FOIVOS 2018 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου Λευκός Ξηρός Ήσυχος Μοσχατέλλα 100%
Οχι Οχι
ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ PANDROSOS 2018 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου ΠΓΕ Μαντζαβινάτα Λευκός Ξηρός Ήσυχος Βοστιλίδι 40%
Μοσχατέλλα 20%
Τσαούσι 25%
Μοσχάτο Λευκό 15%
Οχι Οχι
ΒΑΡΚΑΡΟΛΑ ΒΑΡΚΑΡΟΛΑ BARCAROLA 2018 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου ΠΟΠ Ρομπόλα Λευκός Ξηρός Ήσυχος Ρομπόλα 100%
Οχι Οχι
ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ ASFOTHELOS 2018 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου ΠΓΕ Μαντζαβινάτα Λευκός Ημίξηρος Ήσυχος Βοστιλίδι 40%
Τσαούσι 40%
Μοσχατέλλα 20%
Οχι Οχι
ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ANTIDOTE 2018 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου Ροζέ Ημίξηρος Ήσυχος Τσαούσι 45%
Μοσχατέλλα 45%
Μαυροδάφνη 10%
Οχι Οχι
ΡΟΜΠΟΛΑ BLACK LABEL ΡΟΜΠΟΛΑ BLACK LABEL ROBOLA BLACK LABEL 2018 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου ΠΟΠ Ρομπόλα Λευκός Ξηρός Ήσυχος Ρομπόλα 100%
Οχι Οχι
ΔΑΦΝΗ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΗ-ΔΑΦΝΗ DAPHNE-DAPHNE 2014 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Μαυροδάφνη 100%
Οχι Οχι
ΜΥΗΣΗ ΜΥΗΣΗ MYESIS 2014 ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Ιονίου ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Μαυροδάφνη 45%
Θειακό 40%
Αρακλινό 15%
Οχι Οχι

Oenorama Logo

07 | 08 | 09 Μαρτίου 2020
Ζάππειο Μέγαρο

Διοργάνωση
Vinetum Oινική Επικοινωνία
Επικοινωνία

210 766 0560

210 766 0680
info@vinetum.gr