ΦΟΙΒΟΣ
Επιλογή
ΦΟΙΒΟΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΑΕΤΟ
Το οινοποιείο ΦΟΙΒΟΣ είναι η ιστορική συνέχεια του οινοποιείου Μαντζαβίνο, του παλαιότερου σε λειτουργία οινοποιείου στην Κεφαλονιά, το οποίο έδωσε μέχρι το 1996 μερικά από τα καλύτερα και διεθνώς γνωστά ελληνικά κρασιά. Από το 1999, η ΦΟΙΒΟΣ ΑΕΤΟ, το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης, ξεκίνησε μια νέα δυναμική προσπάθεια με στόχο την καλλιέργεια, διάσωση και ανάπτυξη των τοπικών, αυτόχθονων και αυτόριζων ποικιλιών της Κεφαλονιάς. Στους αμπελώνες του Φοίβου καλλιεργούνται με πολύ ήπιες μεθόδους και βιοδυναμικές προσεγγίσεις, σπάνιοι κλώνοι των αρχαίων ποικιλιών όπως η Μαυροδάφνη, το Μοσχάτο, η Μοσχατέλλα, το Τσαούσι, το Βοστιλίδι, το Θειακό, το Αρακλινό. Ταυτόχρονα, το οινοποιείο διαχειρίζεται αμπελώνες στο ανατολικό τμήμα του νησιού, καθώς και στην περιοχή Ομαλά, για την παραγωγή της γνωστής τοπικής ποικιλίας Ρομπόλα. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του οινοποιείου είναι ότι χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους παλαίωσης και ωρίμανσης κρασιών κάτω από το νερό.
Βουνί Ληξουρίου
Κεφαλονιά
28200
Νησιά Ιονίου
FOIVOS WINES
FOIVOS S.A.
FOIVOS Winery is the historical continuation of the Mantzavino winery, the oldest winery in operation in Kefalonia, which gave until 1996 some of the best and internationally famous Greek wines. Since 1999, FOIVOS S.A., which is the new ownership of the winery, started a new dynamic effort having as aims the cultivation, rescue and development of the indigenous and autochthonous Kefalonian grape varieties. In the Vineyards of Foivos Estate are cultivated with very mild methods and biodynamic approaches, rare clones of ancient grape varieties such as Mavrodaphne, Muscat, Muscatel, Tsaousi, Vostilidi, Thiako, Araklino. At the same time, the winery manages vineyards in the eastern part of the island, as well as in the region of Omala, for the production of the well-known local variety Robola of Cephalonia. A special feature of Foivos winery is the use of innovative methods of aging and maturing wines under water.
Vouni, Lixouri
Cephalonia
28200
Ionian Islands
Έλληνας Παραγωγός
+30 267-102-9505
+30 267-109-2864
+30 229-407-9632
info@domainefoivos.com
Μπλέ
3
41

Oenorama Logo

6-8 Μαρτίου 2021
Ζαππειο Μέγαρο

Διοργάνωση
Vinetum Oινική Επικοινωνία
Επικοινωνία

210 766 0560

210 766 0680
info@vinetum.gr