Εκθέτες

Οινόραμα 2022
SILVA WINERY - ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
Επιλογή
SILVA WINERY - ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ-ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Σαν το παλιό καλό κρασί…

Όπως ωριμάζει ένα καλό, παλιό κρασί, έτσι και το οινοποιείο Δασκαλάκη, με την πάροδο των χρόνων, έχει αποκτήσει αξία, διαχρονικότητα, κύρος, τεχνογνωσία και υψηλές διακρίσεις για τις εξαιρετικές ποικιλίες και την ποιότητά του. Μια οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησε το 1920 και συνεχίζει το υπέροχο ταξίδι της, προσφέροντας μοναδικά κρασιά με ετικέτες που κερδίζουν τις εντυπώσεις διεθνώς και αντανακλούν την ιστορία της μινωικής Κρήτης με τον καλύτερο τρόπο.

Όταν η παράδοση και το μεράκι ενώνονται με την τεχνογνωσία και την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.
Γιατί κάθε κρασί διανύει τη δική του διαδρομή μέχρι να φτάσει στο ποτήρι σας και να συνοδεύσει μικρές ή μεγάλες, σημαντικές στιγμές σας.

Η παραγωγή του κρασιου είναι μυσταγωγία. Σήμερα συνεχίζουμε να διατηρούμε τα ‘οικογενειακά μυστικά’, προσθέτοντας γνώσεις και νέες ιδέες. Πειραματιζόμαστε, δοκιμάζουμε, καινοτομούμε και δημιουργούμε νέες, απολαυστικές ποικιλίες που ταξιδεύουν τον ουρανίσκο. Ταυτόχρονα, προσαρμοζόμαστε στις σύγχρονες απαιτήσεις, ακολουθώντας όλες τις διεθνείς οδηγίες οινοποίησης και εμφιάλωσης, ώστε να προσφέρουμε κρασιά υψηλής ποιότητας και απόλαυσης.
Σίβα Ηρακλείου
Ηράκλειο
70011
Κρήτη
SILVA WINERY - IRENE DASKALAKI
DASKALAKI- XENOGIANNAKI IRINI
Like good old wine...

As a good, old wine matures, so the Daskalakis winery, over the years, has acquired value, timelessness, prestige, expertise and high distinctions for its excellent varieties and quality. A family tradition that began in 1920 and continues its wonderful journey, offering unique wines with labels that win international acclaim and reflect the history of Minoan Crete in the best way.
When tradition and passion are combined with expertise and experience, the result is exceptional.

Because each wine travels its own path until it reaches your glass and accompanies your important moments, big or small.
The production of wine is a mystagogy. Today we continue to keep the 'family secrets', adding knowledge and new ideas. We experiment, test, innovate and create new, delightful varieties that take the palate on a journey. At the same time, we adapt to modern requirements, following all international winemaking and bottling guidelines to offer wines of the highest quality and enjoyment.
Siva
Heraklio
70011
Crete
Έλληνας Παραγωγός
+30 281-079-2021
+30 281-500-3581
info@silvawines.gr
Επιλογή Εμπορική Ονομασία (EL) Εμπορική Ονομασία (EN) Εσοδεία Προέλευση Γεωγραφική Ένδειξη Χρώμα Τύπος CO2 Ποικιλιακή Σύνθεση Wine Bar Οινικών Αποκαλύψεων
GRIFOS ΕΡΥΘΡΟ GRIFOS ΕΡΥΘΡΟ GRIFOS RED 2018 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Λιάτικο 100%
Ναι
GRIFOS ΡΟΖΕ GRIFOS ΡΟΖΕ GRIFOS ROZE 2018 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Ροζέ Ξηρός Ήσυχος Κοτσιφάλι 100%
Ναι
EMILIA EMILIA EMILIA 2010 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Ερυθρός Γλυκός Ήσυχος Λιάτικο 100%
Οχι
SILVA WINERY LIASTOS SILVA WINERY LIASTOS SILVA WINERY LIASTOS 2010 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Ερυθρός Γλυκός Ήσυχος Λιάτικο 100%
Οχι
ENSTIKTO ΕΡΥΘΡΟ ENSTIKTO ΕΡΥΘΡΟ ENSTIKTO RED 2012 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Syrah 70%
Κοτσιφάλι 30%
Οχι
SERA ΕΡΥΘΡΟ SERA ΕΡΥΘΡΟ SERA RED 2015 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Μανδηλαριά 50%
Cabernet Sauvignon 50%
Οχι
PSITHIROS ΕΡΥΘΡΟ PSITHIROS ΕΡΥΘΡΟ PSITHIROS RED 2016 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Λιάτικο 60%
Merlot 40%
Οχι
VORINOS ΕΡΥΘΡΟ VORINOS ΕΡΥΘΡΟ VORINOS RED 2016 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Κοτσιφάλι 50%
Λιάτικο 50%
Οχι
PSITHIROS ΡΟΖΕ PSITHIROS ΡΟΖΕ PSITHIROS ROZE 2021 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Ροζέ Ξηρός Ήσυχος Κοτσιφάλι 50%
Grenache Rouge 50%
Οχι
GRIFOS ΛΕΥΚΟ GRIFOS ΛΕΥΚΟ GRIFOS WHITE 2020 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Βιδιανό 100%
Οχι
PSITHIROS ΛΕΥΚΟ PSITHIROS ΛΕΥΚΟ PSITHIROS WHITE 2021 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Μοσχάτο Σπίνας 100%
Οχι
SERA ΛΕΥΚΟ SERA ΛΕΥΚΟ SERA WHITE 2021 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Πλυτό 50%
Sauvignon Blanc 50%
Οχι
VORINOS ΛΕΥΚΟ VORINOS ΛΕΥΚΟ VORINOS WHITE 2021 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Βιδιανό 100%
Οχι
ENSTIKTO ΛΕΥΚΟ ENSTIKTO ΛΕΥΚΟ ENSTIKTO WHITE 2019 ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη ΠΓΕ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Βιδιανό 95%
Οχι
Μπλέ
1
86