ΕΓΕΜ
Επιλογή
ΕΓΕΜ
ΕΓΕΜ ΑΕ
Η επιλογή µιας πλήρους γκάµας προϊόντων δεν είναι εύκολη. Στόχος της EGEM είναι η παρακολούθηση νέων τάσεων του art de la table, η αναζήτηση νέων ιδεών και οι προτάσεις στους επαγγελµατίες με βάση τις ανάγκες τους, με γνώμονα πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµή. To τμήμα Β2Β της EGEM, με εξειδίκευση στα ποτήρια και στα αξεσουάρ κρασιού, φροντίζει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οινοποιών, είτε για ιδία χρήση στο οινοποιείο, είτε για προωθητικές ενέργειες, με μεγάλη σειρά προϊόντων και με δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου. Η δύναµη της EGEM προέρχεται από τις περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις–αλυσίδες ξενοδοχείων, εστιατόρια, καφέ, catering, νοσοκομεία, ναυτιλιακές εταιρίες κ.λπ., που την εμπιστεύονται για τις αγορές τους στην Ελλάδα, αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Πειραιώς 209
Αθήνα
17778
Στερεά Ελλάδα
EGEM
EGEM SA
It is a privilege and a pleasure to cater for the HoReCa business. We earn our daily bread selling artful design -very few could hope for more! It is also rewarding: every time we deliver a new set of cutlery or glassware we enjoy our clients’ appreciation. What’s more, we savour the charming evidence of their clients’ approval as it shows in sales growth. We do this for 25 years and despite the ups and downs of our trade we never saw a day without a happy moment. To select la créme de la créme of table and kitchenware items is not an easy task. Preference in design is of course a personal matter to some extent but we have to follow -anticipate even- the style trends and consult our clients effectively. The price factor is also big in our business. EGEM has a reputation of good scouting for best value for money products as well as for negotiating good prices for its extensive distribution network. A network indeed! We are proud to have long lasting relationships with all the quality bistros, restaurants, clubs and hotel chains in Greece and the SE Europe, not to mention some of the major hospitals and shipping companies among our 2000 strong clients.
209 Piraeus Str.
Athens
17778
Central Greece
Εξοπλισμός - Εφόδια - Υπηρεσίες
+30 210-345-7700
info@egem.gr
egem.gr