ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
Επιλογή
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΑΦΝΕΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
70011
2014
ΔΑΦΝΕΣ
LOULOUDIS WINERY
LOULOUDIS ANTONIS
DAFNES
HERAKLION CRETE
70011
DAFNES
Έλληνας Παραγωγός
306948890504
louloudiswinery@gmail.com
louloudiswinery.gr
Επιλογή Εμπορική Ονομασία (EL) Εμπορική Ονομασία (EN) Εσοδεία Γεωγραφική Ένδειξη Προέλευση Χρώμα Τύπος CO2 Ποικιλιακή Σύνθεση Wine Bar Οινικών Αποκαλύψεων Πλατεία Γευσιγνωσίας
ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΕΡΥΘΡΟ ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ DITHYRAMB RED 2021 ΠΓΕ Κρήτη ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Λιάτικο 100%
Οχι Οχι
ΜΕΡΛΟΤ ΣΥΡΑΧ ΜΕΡΛΟΤ - ΣΥΡΑΧ LOULOUDIS MERLOT - SYRAH 2021 ΠΓΕ Κρήτη ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Merlot 60%
Syrah 40%
Οχι Οχι
ΜΑΝΤΑΤΟ ΜΑΝΤΑΤΟ MANTATO 2023 ΠΓΕ Κρήτη ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Βιδιανό 100%
Οχι Οχι
SAUVIGNON BLANC SAUVIGNON BLANC ΛΟΥΛΟΥΔΗ LOULOUDIS SAUVIGNON BLANC 2023 Ποικιλιακός Οίνος ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Sauvignon Blanc 100%
Οχι Οχι
ΣΑΝΙΔΙ ΣΑΝΙΔΙ SANIDI 2023 ΠΓΕ Κρήτη ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Θραψαθήρι 100%
Ναι Οχι
ΜΑΡΙΛΙΝ ΜΑΡΙΛΙΝ MARILYN 2023 Ποικιλιακός Οίνος ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη Ροζέ Ημίξηρος Ήσυχος Μοσχάτο Σπίνας 85%
Λιάτικο 15%
Οχι Οχι
ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΡΟΖΈ ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΡΟΖΕ DITHYRAMB ROSÉ 2023 ΠΓΕ Κρήτη ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη Ροζέ Ξηρός Ήσυχος Λιάτικο 100%
Οχι Οχι
ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ GREAT KING 2023 ΠΓΕ Κρήτη ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη Λευκός Ξηρός Ήσυχος Μοσχάτο Σπίνας 100%
Οχι Οχι
ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΣ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΣ DREAMER 2019 ΠΓΕ Κρήτη ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Κοτσιφάλι 100%
Οχι Οχι
ΙΛΟΥΣΙΟΝ ΙΛΟΥΣΙΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ILLUSION RED 2022 Ποικιλιακός Οίνος ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη Ερυθρός Ημίγλυκος Ήσυχος Λιάτικο 50%
Syrah 50%
Οχι Οχι
ΙΛΟΥΣΙΟΝ ΙΛΟΥΣΙΟΝ ΛΕΥΚΟ ILLUSION WHITE 2022 Ποικιλιακός Οίνος ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη Λευκός Ημίγλυκος Ήσυχος Βιδιανό 80%
Μοσχάτο Σπίνας 5%
Μαλβάζια 15%
Οχι Οχι