ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ
Επιλογή
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Τ.Θ. 62
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
59100
2003
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
THYMIOPOULOS VINEYARDS
THYMIOPOULOS APOSTOLOS
TRILOFOS, IMATHIA
TRILOFOS, IMATHIA
59100
TRILOFOS, IMATHIA
Έλληνας Παραγωγός
+30 233-109-3604
info@thymiopoulosvineyards.gr
Επιλογή Εμπορική Ονομασία (EL) Εμπορική Ονομασία (EN) Εσοδεία Γεωγραφική Ένδειξη Προέλευση Χρώμα Τύπος CO2 Ποικιλιακή Σύνθεση Wine Bar Οινικών Αποκαλύψεων Πλατεία Γευσιγνωσίας
ΓΗ & ΟΥΡΑΝΟΣ ΓΗ & ΟΥΡΑΝΟΣ EARTH & SKY 2020 ΠΟΠ Νάουσα ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Ξινόμαυρο 100%
Οχι Οχι
Ξινόμαυρο Nature ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ NATURE ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ XINOMAVRO NATURE THYMIOPOULOS 2021 ΠΟΠ Νάουσα ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Ξινόμαυρο 100%
Οχι Οχι
ATMA Ερυθρό ATMA ΕΡΥΘΡΟ ATMA RED 2020 Επιτραπέζιος Οίνος ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Ξινόμαυρο 70%
Μανδηλαριά 30%
Οχι Οχι
ALTA Νάουσα ALTA ΝΑΟΥΣΑ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ALTA NAOUSSA THYMIOPOULOS 2020 ΠΟΠ Νάουσα ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Ξινόμαυρο 100%
Οχι Οχι
ROSE DE XINOMAVRO ROSÉ DE XINOMAVRO ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ROSÉ DE XINOMAVRO THYMIOPOULOS 2021 ΠΓΕ Μακεδονία ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία Ροζέ Ξηρός Ήσυχος Ξινόμαυρο 100%
Οχι Οχι
Blanc des Coteaux BLANC DES COTEAUX ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ BLANC DES COTEAUX THYMIOPOULOS 2020 Επιτραπέζιος Οίνος ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία Λευκός Ξηρός Ήσυχος Μαλαγουζιά 50%
Ασύρτικο 25%
Βιδιανό 20%
Αηδάνι 5%
Οχι Οχι
ATMA Λευκό ATMA ΛΕΥΚΟ ATMA WHITE 2022 Επιτραπέζιος Οίνος ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία Λευκός Ξηρός Ήσυχος Ξινόμαυρο 75%
Μαλαγουζιά 25%
Οχι Οχι
Κόκκινο
3
53