Εκθέτες

Οινόραμα 2022
TAVATIDIS ARTISANAL WINERY
Επιλογή
TAVATIDIS ARTISANAL WINERY
ΤΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
"Κρυμμένο" στην ορεινή Θεσσαλονίκη, στη περιοχή της Αρέθουσας, το Οινοποιείο Ταβατίδη παράγει μοντέρνα κρασιά από τοπικές και διεθνείς ποικιλίες. Με τη χρήση πρώτης ύλης που προέρχεται αποκλειστικά από ιδιόκτητους αμπελώνες με χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις, μειωμένες παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της οινοποίησης και απεριόριστη προσοχή στη λεπτομέρεια, δημιουργούμε κρασιά "εκτός πεπατημένης" που μπορούν να ικανοποιήσουν ακόμη και τους πλέον απαιτητικούς.
Λευκούδα
Θεσσαλονίκη
57021
Μακεδονία
TAVATIDIS ARTISANAL WINERY
TAVATIDIS GEORGIOS
"Hidden" in mountainous Thessaloniki, on the Arethousa plateau, Tavatidis Artisanal Winery produces modern wines from autochtonous and international varieties. Using grapes that come exclusively from privately owned vineyards with low acreage yields, minimum interventions during winemaking and maximum attention to detail, we create wines "off the beaten path" that can satisfy even the most demanding winelovers.
Lefkouda
Thessaloniki
57021
Macedonia
Έλληνας Παραγωγός
+30 697-890-1220
info@tavatidis.gr
Επιλογή Εμπορική Ονομασία (EL) Εμπορική Ονομασία (EN) Εσοδεία Προέλευση Γεωγραφική Ένδειξη Χρώμα Τύπος CO2 Ποικιλιακή Σύνθεση Wine Bar Οινικών Αποκαλύψεων
Millennial Pink MILLENNIAL PINK MILLENNIAL PINK 2021 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία Ποικιλιακός Οίνος Ροζέ Ξηρός Ήσυχος Syrah 70%
Μοσχόμαυρο 30%
Οχι
Minutiae Μοσχόμαυρο MINUTIAE ΜΟΣΧΟΜΑΥΡΟ MINUTIAE MOSCHOMAVRO 2021 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία Ποικιλιακός Οίνος Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Μοσχόμαυρο 100%
Ναι