Εκθέτες

Οινόραμα 2022
farmAIr
Επιλογή
FARMAIR
FARMAIR, INC.
Η farmAIr Inc, είναι μία εταιρεία Αγροτεχνολογίας, με έδρα το Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών και γραφεία στην Αθήνα, η οποία εξειδικεύεται στην φυτοπροστασία και συγκεκριμένα στην Έγκαιρη & Έγκυρη Διάγνωση Βιοτικού και Αβιοτικού Στρες των αμπελώνων.

Η Ελληνική, παγκοσμίως κατοχυρωμένη τεχνολογία μας, σε αντίθεση με το τι υπάρχει μέχρι σήμερα στην αγορά (δείκτες βλάστησης / NDVI, απλές θερμικές φωτογραφίες, κλπ, παλαιότερες τεχνολογίες οι οποίες απλά διαπιστώνουν το πρόβλημα όταν είναι πολύ κοντά στο να γίνει πλέον ορατό με γυμνό μάτι) αποκαλύπτει το πρόβλημα πολύ πριν την έκφραση οιονδήποτε ορατών συμπτωμάτων (από 3 έως και 5 χρόνια νωρίτερα σε κάποιες παθήσεις, όπως η Ίσκα).

Χάρη στην τεχνολογία της farmAIr, ο παραγωγός έχει πλέον τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης να ιάνει τα πρέμνα, να προλάβει τη μετάδοση ασθενειών στο υγιές μέρος του χωραφιού του (εξοικονομώντας περί του 60% του κόστους ίασης κατά μέσο όρο, αναλόγως την πάθηση), να διαχειριστεί καλύτερα και πιο στοχευμένα την άρδευση, τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, εξασφαλίζοντας έτσι έναν υγιή αμπελώνα και μια βιώσιμη ανάπτυξη στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Μέσα από την πλατφόρμα μας ο παραγωγός μπορεί να επιλέξει το χωράφι του πάνω στο χάρτη και να καθορίσει εάν επιθυμεί την υπηρεσία Ολοκληρωμένης Κάλυψης ή αυτήν της Απλής Διάγνωσης. Στην πρώτη περίπτωση η farmAIr αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία, συμπεριλαμβάνοντας και την εικονοληψία. Στη δεύτερη, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός (drone με θερμική και ψηφιακή κάμερα), ο παραγωγός μπορεί να καλύψει ο ίδιος το χωράφι του και να ανεβάσει φωτογραφίες στο σύστημα.
Λεωφ. Αγίου Κωνσταντίνου 59-61
Αθήνα
15124
Αττική
FARMAIR
FARMAIR, INC.
farmAIr, Inc., is an innovative & dynamic AgriTech company, established on Sep 15th 2020 in Delaware (C-Corp), with offices in Athens Greece, specializing in Crop Protection and particularly in the Early and Accurate Detection of Biotic and Abiotic Plant Stress.

Contrary to all "similar" services currently available in the market (i.e., NDVI & relevant indices, on the field sensors, plain use of thermal images) which can only assert the stress when is already - or it will soon become - evident, farmAIr patented technology can detect plant stress long before the onset of any symptom becomes visible to the naked eye (in some cases, as early as 3-5 years ahead). This is achieved by combining digital and thermal images with Computing Vision and Artificial Intelligence.

Thanks to farmAIr, growers can now have the time to react, to cure infected plants, to prevent contamination of their healthy field, as well as to better manage irrigation and the use of pesticides & fertilisers so as to ensure sustainable production.

Starting from the 7mHa vineyard global market, we plan to expand our services to almost any crop bearing foliage.

We offer our BYOI (bring-your-own-image) services globally through farmAIr’s cross-platform. Our End-2-End services are currently available in Greece and as of 2022 will be launched also in the major wine-growing markets.
651 N. Broad Str, Suite 206
Middletown, Delaware
15124
USA
Υπηρεσίες
+30 210-220-3167
info@farmair.io
Μπλέ
0
87