Εκθέτες

Οινόραμα 2022
HILANDAR WINES
Επιλογή
HILANDAR WINES
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ
Το Πεδίον του Αγίου Σάββα απλώνεται από το Αιγαίο Πέλαγος Και φτάνει έως τις πλαγιές του Αγίου Όρους. Εντός 170 στρεμμάτων καλλιεργούνται μεταξύ άλλων οι ποικιλίες Merlot, Cabernet Franc και Cabernet Sauvignon. Το μικροκλίμα του Αγίου Όρους, με τις κρύες νύχτες και τις ήπιες, ζεστές ημέρες, μέρες, το καθιστά ιδανική τοποθεσία για την καλλιέργεια σταφυλιών εξαιρετικής ποιότητας
Το κρασί έπαιζε πάντοτε σημαντικό ρόλο στην καθημερινή, μοναστική ζωή στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου.

Μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2004, η οποία κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς το μοναστήρι, οι μοναχοί αποφάσισαν να επεκτείνουν το οινοποιείο ώστε να μοιραστούν τον θησαυρό του Χιλανδαρίου και να συγκεντρώσουν τα έσοδα που απαιτούνται για την αποκατάστασή του.

Σήμερα, υπάρχει ένα μοντέρνο οινοποιείο σε ένα παραδοσιακό πέτρινο κτίριο με κελάρια που χρονολογούνται από το 1734 κοντά στον αμπελώνα του Αγίου Σάββα.

Μέρος των πωλήσεων θα διατεθεί για την αποκατάσταση του μοναστηριού και των θησαυρών του

Χρειάζεται χρόνος για να φτάσετε στον Άθωνα. Στο ιερό βουνό. Αλλά μόλις φτάσετε ταξιδεύετε πίσω στο χρόνο. Και ανακαλύπτετε ξανά τον χρόνο.

Τον χρόνο για το πνεύμα. Τον χρόνο για την ψυχή. Τον χρόνο για περισυλλογή. Τον χρόνο για σύνδεση. Τον χρόνο για να υπάρξεις.

Βρείτε χρόνο για να επισκεφθείτε την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου Χρόνο για να ανακαλύψετε τους θησαυρούς του μοναστηριού. Την πλούσια απλότητα της μοναστικής ζωής

Χρόνο για να ζήσετε τα κρασιά του Χιλανδαρίου.
Άγιον Όρος
Καρυές
63086
Μακεδονία
HILANDAR WINES
HOLY MONASTERY HILANDAR
St. Sava’s Field stretches from the Aegean Sea reaching up the slopes of Mount Athos. Within 17 hectares, selections of Merlot, Cabernet Franc and Cabernet Sauvignon are cultivated. The microclimate of Mount Athos, with its cold nights and mild warm days, makes this an ideal location to grow grapes of exceptional quality.

Wine has always played a role in everyday monastic life at the Holy Monastery of Hilandar.

Following a devastating fire in 2004, which destroyed a large part of the monastery, the monks decided to expand the winery in order to share the treasure of Hilandar and generate the revenues required for restoration.

Today, there is a modern winery located in a traditional stone building with cellars dating back to 1734 near the St. Sava’s Field vineyard.

A portion of all sales go directly to restoring the monastery and its treasures.


It takes time to get to Mount Athos. The sacred mountain. But as soon as you get there you step back in time. And you rediscover time.

Time for the spirit. Time for the soul. Time to consider. Time to reflect. Time to connect. Time to be.

Find time to visit the Holy Monastery of Hilandar. Time to discover the treasures of the monastery. The rich simplicity of monastic life.

Time to experience the wines of Hilandar.
Mount Athos
Karies
63086
Macedonia
Έλληνας Παραγωγός
+30 231-026-1668
+30 697-629-3153
info@hilandarwines.com
Επιλογή Εμπορική Ονομασία (EL) Εμπορική Ονομασία (EN) Εσοδεία Προέλευση Γεωγραφική Ένδειξη Χρώμα Τύπος CO2 Ποικιλιακή Σύνθεση Wine Bar Οινικών Αποκαλύψεων
ΧΙΛΑΝΔΑΡΙ ΕΡΥΘΡΟ 2017 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ, ΧΙΛΑΝΔΑΡΙ ΕΡΥΘΡΟ 2017 HOLY MONASTERY HILANDAR, HILANDAR RED 2017 2017 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Άγιον Όρος Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Cabernet Sauvignon 1%
Cabernet Franc 1%
Merlot 1%
Οχι
NAMA ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ, HILANDAR NAMA HOLY MONASTERY HILANDAR, HILANDAR NAMA 2020 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Άγιον Όρος Ερυθρός Γλυκός Ήσυχος Cabernet Sauvignon 1%
Cabernet Franc 1%
Merlot 1%
Οχι
ΧΙΛΑΝΔΑΡΙ ΡΟΖΕ 2021 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ, ΧΙΛΑΝΔΑΡΙ ΡΟΖΕ 2021 HOLY MONASTERY HILANDAR, HILANDAR ROSE 2021 2021 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Άγιον Όρος Ροζέ Ξηρός Ήσυχος Merlot 1%
Οχι
ΠΕΔΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 2014 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ, ΠΕΔΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 2014 HOLY MONASTERY HILANDAR, ST SAVA'S FIELD 2014 2014 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Άγιον Όρος Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Cabernet Franc 1%
Cabernet Sauvignon 1%
Merlot 1%
Οχι
ΠΕΔΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 2011 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ, ΠΕΔΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 2011 HOLY MONASTERY HILANDAR, ST SAVA'S FIELD 2011 2011 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Άγιον Όρος Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Cabernet Sauvignon 1%
Cabernet Franc 1%
Merlot 1%
Οχι
Οινικές
Αποκαλύψεις
5