Εκθέτες

Οινόραμα 2020
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΝΟΡΑΜΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 12,13 & 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022!
HEVA
Επιλογή
HEVA
VOLCANIC AGRICULTURE OF EUROPE
Καλλιέργειες σε ηφαιστειακά εδάφη της Ευρώπης
Τα ηφαιστειακά εδάφη συμβάλουν στην παραγωγή μοναδικών οίνων και άλλων προϊόντων, που συνδυάζουν χαρακτηριστικά όπως η δροσιστική οξύτητα, η ορυκτότητα και η αξιοσημείωτη δυνατότητα παλαίωσης.
Το έργο «HEVA-Volcanic Agriculture of Europe» υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία δύο ευρωπαϊκών χωρών, της Ελλάδας και της Ιταλίας, για την προώθηση των οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Σαντορίνη, Soave, Soave Superiore, Lessini Durello και του τυριού Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Monte Veronese.
Όλα τους εξαιρετικά προϊόντα, που χάρη στο Ηφαιστειακό Έδαφος, το Χρόνο και τον Άνθρωπο αντιπροσωπεύουν κάποιες από τις πιο ιστορικές και συναρπαστικές Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης στην Ευρώπη.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πύργος Σαντορίνης
Πύργος Σαντορίνης
84701
Σαντορίνη
HEVA
VOLCANIC AGRICULTURE OF EUROPE
Volcanic Agriculture of Europe
Volcanoes contribute to the making of distinctive wines and products, combining fresh, mouthwatering acidity, minerality and remarkable ageing potential.
“HEVA- Volcanic Agriculture of Europe” is a project that through the collaboration between two EU Countries, Greece and Italy, aims to promote wines Santorini PDO, Soave PDO, Soave Superiore PDO, and Lessini Durello PDO, as well as Monte Veronese PDO cheese.
Premium products that thanks to Volcanic Soil, Time and Human touch represent some of the most historical and fascinating Protected Designations of Origin on the European scene.
The project is implemented with the financial aid of the European Union.
Pyrgos Santorini
Pyrgos Santorini
84701
Santorini
Υπηρεσίες
+30 228-602-2596
+30 228-602-3137
info@volcanicagricultureofeurope.com
Μπλέ
0
87