Εκθέτες

Οινόραμα 2020
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΝΟΡΑΜΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 12,13 & 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022!
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Επιλογή
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών είναι το γραφείο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας στην Αθήνα.
Το Ε.Κ. Αθηνών (Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας) αναπτύσσει μια έντονη και ποικίλη δραστηριότητα σε όλους τους εμπορικούς τομείς με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια σταθερή αύξηση των εξαγωγών κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών προς την Ελλάδα. Επίσης, παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των εισαγωγών εμπορευμάτων και έντονο ενδιαφέρον για τον τομέα Υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Με βάση τα πιο πάνω, το Εμπορικό Κέντρο Αθηνών αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
• Συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις
• Διαφημιστικές εκστρατείες
• Έρευνες αγοράς για κυπριακά προϊόντα σε διάφορες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας.
• Διοργάνωση ημερίδων προβολής της Κύπρου ως εκπαιδευτικού προορισμού
• Επισκέψεις σε Φορείς, Οργανισμούς και Επιμελητήρια της Ελλάδας
• Οργάνωση Επισκέψεων Δημοσιογράφων στην Κύπρο

Στο ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2020 δειγματίζει κρασιά της Κύπρου, κυρίως από σπάνιες ποικιλίες του νησιού οι οποίες αξιοποιούνται με σύγχρονη τεχνογνωσία και τεχνολογία από τους αφιερωμένους στο αντικείμενό τους κύπριους οινοπαραγωγούς.
Ξενοφώντος 2α
Αθήνα
10557
Σύνταγμα
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF CYPRUS IN ATHENS
CYPRUS EMBASSY TRADE CENTRE
Cyprus Embassy Trade Centre Athens is the official bureau of the Ministry of Energy, Commerce & Industry of Cyprus in Athens. Cyprus Embassy Trade Centre has various activities in many commercial sectors, resulting to a gradual increase of Cyprus goods and services exports to Greece. Additionally, not only a continuous increase on the imports of Cyprus' Goods and Services is observed, but also particular interest for the Services sector and especially educational institutions (Universities, Colleges etc.).
According to the above mentioned, C.T.C. Athens focus on the following activities:
• Participation in Special Interest Exhibitions
• Advertising Campaigns
• Market Research concerning Cyprus Goods and Services around Greece
• Organizing Seminars concerning Cyprus as a Centre of Educational Excellence
• Various promotions concerning Cyprus traditional products and services in general
• Visits to Greek Organizations and Ministries in Greece
• Organizing journalists' visits to Cyprus
2A Xenofontos str.
Athens
10557
Syntagma
Υπηρεσίες
+30 210-373-4822
+30 210-364-6420
ctcath1@otenet.gr
Κόκκινο
1
81