Εκθέτες

Οινόραμα 2020
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΝΟΡΑΜΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 12,13 & 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022!
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΚΙΡΛΕΜΗ
Επιλογή
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΚΙΡΛΕΜΗ
ΚΑΡΥΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αμπελώνας και Οινοποιείο Οικογένειας Γκιρλέμη

Το κτήμα της οικογένειας Γκιρλέμη βρίσκεται στο Πολυδένδρι Δομοκού, στην θέση προσήλια. Η αγορά των κτημάτων πραγματοποιήθηκε το 2004 και κατόπιν ξεκίνησε τόσο η διαχείριση όσο και η προετοιμασία του κτήματος, η οποία ολοκληρώθηκε το 2007.Αρχές του 2007 ξεκίνησαν οι διαδικασίες φύτευσης του ιδιόκτητου ενιαίου αμπελώνα σε έκταση 350 στρεμμάτων μετά από εκτενή εδαφολογική ανάλυση από τον οινολόγο και γεωπόνο του κτήματος . Το συγκεκριμένο σημείο παρουσίαζε ιδιαίτερο μορφολογικό ενδιαφέρον, το οποίο ευνοεί την καλλιέργεια ελληνικών και διεθνών ποικιλιών. Βάσει αυτού επιλέχθηκαν για την φύτευση πέντε λευκές ποικιλίες και ταυτόχρονα πέντε ερυθρές ποικιλίες σε ποσοστό 60% λευκές ποικιλίες και 40% ερυθρές. Τα περισσότερα στρέμματα των λευκών αλλά και των ερυθρών ποικιλιών φυτεύτηκαν με γηγενείς ποικιλίες και συμπληρώθηκαν με διεθνείς ποικιλίες.
Το οινοποιείο μας χτίστηκε το 2011, βρίσκεται δίπλα στον αμπελώνα μας και ως κύριο υλικό ήταν η πέτρα που προήλθε από τα συγκεκριμένα κτήματα που φυτεύτηκαν τα αμπέλια μας

Φιλοσοφία

Στο κτήμα της οικογένειας Γκιρλέμη η καλλιέργεια του αμπελώνα μας γίνεται με μεγάλη φροντίδα, αγάπη και μεράκι με στόχο την παραγωγή ποιοτικής πρώτης ύλης και στην συνέχεια ποιοτικού κρασιού αποκλειστικά από τον ιδιόκτητο αμπελώνα μας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε κατά κύριο λόγο τις ελληνικές ποικιλίες και να ικανοποιήσουμε τη ελληνική αγορά αλλά και τις εξαγωγές. Μακροπρόθεσμος στόχος μας αποτελεί το κτήμα μας να γίνει επισκέψιμο με συμμετοχικό αγροτουρισμό από Ελλάδα και εξωτερικό, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει την παραγωγή της πρώτης ύλης αλλά και το αποτέλεσμα της οινοποίησης.
Λεύκα
Δομοκός
35010
Φθιώτιδα
GKIRLEMIS WINERY
KARYOTI EVANGELIA
Vineyard and Winery

The property of the Gkirlemis family is located in Polydendri, Domokos , at Prossilia spot(which means sunward) . The property market was realized in 2004 and then began both the management and the preparation of the estate which was completed in 2007.

At the beginning of 2007 began the planting process of the proprietary single vineyard in an area of 350 acres after extensive soil analysis by the oenologist and agronomist of the estate.
This particular point presented a special morphological interest, which favours the cultivation of Greek and international varieties.
Based on this, five white varieties and at the same time five red varieties were selected to be planted proportionally at 60% white and 40% red. Most acres of white and red varieties were planted with Greek varieties and supplemented with international varieties.
Our winery was built in 2011, is located next to our vineyard and as a main material was the stone that came from the specific estates that our vines planted.Philosophy

In the property of the Gkirlemis family the cultivation of our vineyard is done with great care and love with the aim of producing quality raw material and then of quality wine exclusively conducted in the proprietary vineyards.
Our goal is to show mainly the Greek varieties and satisfy the Greek market as well as exports. Our long-term goal is for our estate to become a participant in agrotourism with visits from Greece and abroad, thus enabling the visitor to know the production of the raw material and the result of winemaking.
Lefka
Domokos
35010
Fthiotida
Έλληνας Παραγωγός
+30 697-235-9304
sales.gkirlemiswinery@gmail.com
Επιλογή Εμπορική Ονομασία (EL) Εμπορική Ονομασία (EN) Εσοδεία Προέλευση Γεωγραφική Ένδειξη Χρώμα Τύπος CO2 Ποικιλιακή Σύνθεση Wine Bar Οινικών Αποκαλύψεων Πλατεία Γευσιγνωσίας
GKIRLEMIS WINERY CHARDONNAY GKIRLEMIS WINERY CHARDONNAY GKIRLEMIS WINERY CHARDONNAY 2018 ΕΛΛΑΔΑ Στερεά Ελλάδα Ποικιλιακός Οίνος Λευκός Ξηρός Ήσυχος Chardonnay 100%
Οχι Οχι
Λ Λ Λ 2019 ΕΛΛΑΔΑ Στερεά Ελλάδα Ποικιλιακός Οίνος Λευκός Ξηρός Ήσυχος Μαλαγουζιά 50%
Sauvignon Blanc 50%
Οχι Οχι
MALAGOUZIA GKIRLEMIS WINERY MALAGOUZIA GKIRLEMIS WINERY MALAGOUZIA 2019 ΕΛΛΑΔΑ Στερεά Ελλάδα Ποικιλιακός Οίνος Λευκός Ξηρός Ήσυχος Μαλαγουζιά 100%
Οχι Οχι
ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΚΙΡΛΕΜΗ ΜΑΥΡΟΥΔΙ GKIRLEMIS WINERY MAVROUDI 2017 ΕΛΛΑΔΑ Στερεά Ελλάδα Ποικιλιακός Οίνος Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Μαυρούδι 100%
Οχι Οχι
Syrah SYRAH SYRAH 2017 ΕΛΛΑΔΑ Στερεά Ελλάδα Ποικιλιακός Οίνος Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Syrah 100%
Οχι Οχι
RIMPATRIO RIMPATRIO RIMPATRIO 2018 ΕΛΛΑΔΑ Στερεά Ελλάδα Ποικιλιακός Οίνος Λευκός Ξηρός Ήσυχος Greco 100%
Οχι Οχι
LIMNIO GKIRLEMIS WINERY LIMNIO GKIRLEMIS WINERY LIMNIO 2019 ΕΛΛΑΔΑ Στερεά Ελλάδα Ποικιλιακός Οίνος Ροζέ Ξηρός Ήσυχος Λημνιό 100%
Οχι Οχι
ASSYRTIKO GKIRLEMIS WINERY ASSYRTIKO GKIRLEMIS WINERY ASSYRTIKO 2018 ΕΛΛΑΔΑ Στερεά Ελλάδα ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα Λευκός Ξηρός Ήσυχος Ασύρτικο 100%
Οχι Οχι
Ε Ε Ε 2018 ΕΛΛΑΔΑ Στερεά Ελλάδα Ποικιλιακός Οίνος Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Merlot 50%
Cabernet Sauvignon 50%
Οχι Οχι
Ρ Ρ Ρ 2019 ΕΛΛΑΔΑ Στερεά Ελλάδα Ποικιλιακός Οίνος Ροζέ Ξηρός Ήσυχος Syrah 100%
Οχι Οχι
Μπλέ
1
9