Εκθέτες

Οινόραμα 2020
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΝΟΡΑΜΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 12,13 & 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022!
ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Επιλογή
ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
Με περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην μεταφορά τεχνογνωσίας, στη λειτουργία και στην τεχνική υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων για το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, με εκατοντάδες συστήματα εγκατεστημένα στον τομέα της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών.
Παράλληλα, στον τομέα της Υγείας, δραστηριοποιείται σε εξειδικευμένα εργαστήρια, εισάγοντας καινοτόμες τεχνολογίες για τη διεξαγωγή καίριων αναλύσεων.
Η αξιοπιστία μας και η συνέπεια απέναντι στους συνεργάτες μας, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ένα τομέα στον άλλο, είναι το κοινό χαρακτηριστικό και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο αυτών τομέων.

Η Βιοδυναμική Α.Ε. προσφέρει λύσεις στον Οινικό κλάδο, που αφορούν κάθε Οινοποιείο και Οινολογικό εργαστήριο. Για τον εύκολο, έγκυρο και γρήγορο ποιοτικό έλεγχο οίνου, αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, προσφέροντας Αναλυτές, Ενζυματικά και Χρωματομετρικά κιτ, Τεχνογνωσία, Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη.

Βρισκόμαστε δίπλα στα Οινοποιεία και Οινολογικά Εργαστήρια, σε κάθε βήμα, προσβλέποντας σε μακροχρόνιες συνεργασίες. Συμμετέχουμε ενεργά στην ανάπτυξη, την βελτίωση και την παραμετροποίηση των συστημάτων ανάλυσης που παρέχουμε στην Ελληνική αγορά προσαρμόζοντάς τα όπου χρειάζεται στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών δειγμάτων. Διαθέτουμε μακροχρόνια εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία, τεχνική υποστήριξη και ανάπτυξη εφαρμογών στην ανάλυση οινικών προϊόντων.

Επενδύοντας σε μελέτες και με συνεχείς συνεργασίες με Ελληνικά Πανεπιστήμια, συμβάλουμε στη μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν τον οίνο αλλά και νέων τεχνολογιών και μεθόδων για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών αυτού ενώ παράλληλα εξασφαλίζουμε την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που προσφέρουν οι λύσεις μας.
Κατεχάκη 54Α
Αθήνα
11525
Αθήνα
BIODYNAMICS
BIODYNAMICS S.A.
54A, Kathehaki str.
Athens
11525
Athens
Υπηρεσίες
+30 210-644-9421
+30 210-644-2266
info@biodynamics.gr
Μπλέ
4
101