Εκθέτες

Οινόραμα 2020
ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Επιλογή
ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΜΟΥΛΑΣ
Η επιχείρηση MOULAS SCIENTIFIC-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ, δραστηριοποιείται άνω των 15 ετών στη πώληση και υποστήριξη εργαστηριακού αλλά και επιστημονικού εξοπλισμού με ιδιαίτερη έμφαση τις συσκευές ελέγχου ποιότητας και μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων οίνου και αποσταγμάτων.
Είναι ο επίσημος και πιστοποιημένος αντιπρόσωπος, για τα Βαλκάνια και την Κύπρο, του κορυφαίου στην Ευρώπη κατασκευαστή οίκου συσκευών οινολογικής ανάλυσης TDI/Ισπανίας, με δεκάδες εγκαταστάσεις του κορυφαίου αναλυτή οίνου, γλεύκους και αποσταγμάτων BACCHUS-3 αλλά και συσκευών μέτρησης θειώδους, τρυγικής σταθερότητας όπως και ενζυμικών αναλυτών.
Επίσης διαθέτει και υποστηρίζει και άλλες συσκευές χημείου όπως ζυγοί, φυγόκεντροι, πεχάμετρα, φασματοφωτόμετρα, ιξωδόμετρα κ.τ.λ. των κορυφαίων οίκων της Ευρώπης.
Η MOULAS SCIENTIFIC-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης με έμπειρους και πιστοποιημένους από τους κατασκευαστές οίκους τεχνικούς και παρέχει πλήρη επιστημονική υποστήριξη στις συσκευές που προμηθεύει.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 14
ΑΘΗΝΑ
15234
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
MOULAS SCIENTIFIC
GEORGIOS ARIST. MOULAS
The company MOULAS SCIENTIFIC-GEORGIOS MOULAS, has been active for over 15 years in the sale and support of laboratory and scientific equipment, with particular emphasis on instruments for quality control and physico-chemical parameters measuring for wine and spirits.
It is the official and certified representative for the Balkans and Cyprus of the leading European manufacturer of oenological analyzers TDI / Spain , with dozens of installations of the leading wine analyzer BACCHUS-3, must and distillers, as well as sulphur measuring devices. and enzymatic analyzers.
It also has and supports other chemistry devices such as balances, centrifuges, pH meters, spectrophotometers, viscometers, etc. of Europe's leading houses.
MOULAS SCIENTIFIC-GEORGIOS MOULAS has an organized technical and scientific support department with experienced and manufacturer-certified technicians and provides full scientific support to the equipment it supplies.
14 MESSINIAS STR.
ATHENS
GR15234
HALANDRI
Υπηρεσίες
+30 210-689-3659
+30 210-689-3671
info@moulasscientific.com
 moulasscientific
Μπλέ
4
107

Oenorama Logo

07 | 08 | 09 Μαρτίου 2020
Ζάππειο Μέγαρο

Διοργάνωση
Vinetum Oινική Επικοινωνία
Επικοινωνία

210 766 0560

210 766 0680
info@vinetum.gr