Εκθέτες

Οινόραμα 2020
Παγγαίον Βιολογικός Οίνος
Επιλογή
ΠΑΓΓΑΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΝ Α.Ε
Η εταιρεία Παγγαίον ΑΕ, δραστηριοποιείται στον χώρο της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου στο όρος Παγγαίο στην περιοχή της Καβάλας.

Σε έκταση 110 ιδιόκτητων στρεμμάτων καλλιεργούμε τα αμπέλια μας βιολογικά και ξερικά έχοντας σαν αποτέλεσμα εξαιρετικής ποιότητας κρασί, τσίπουρο και επιτραπέζιο σταφύλι. Οι εγκαταστάσεις μας συμπεριλαμβάνουν και το δικό μας οινοποιείο στο οποίο γίνεται εξολοκλήρου η παραγωγή μας και η εμφιάλωση.

Οι προδιαγραφές για την αναγνώριση βιολογικού οίνου δεν περιορίζονται μόνο στην καλλιέργεια του αμπελώνα όπως ίσχυε μέχρι το 2012, αλλά και στην ίδια την οινοποίηση. Συγκεκριμένα στην καλλιέργεια δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών λιπασμάτων αλλά μόνο εγκεκριμένων λιπασμάτων. Σκοπός μιας τέτοιου είδους καλλιέργειας, είναι η διασφάλιση της αειφόρου εκμετάλλευσης της γης με τεχνικές και πρακτικές που δεν βλάπτουν καθόλου τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Υπάρχουν συνέπειες στην ποσοτική απόδοση της καλλιέργειας, οι οποίες αντισταθμίζονται όμως από την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Έχουμε την πιστοποίηση της ΔΗΩ , οργανισμό βιολογικών προϊόντων, η οποία δίνεται και σε κάθε μας συνεργάτη.

Η έδρα της εταιρείας μας είναι στην Θεσσαλονίκη, στο 12ο χλμ Θεσσαλονίκης Καβάλας, στα Λαγυνά, απ’ όπου γίνεται και η διάθεση των προϊόντων μας.
12 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ
θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
54500
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
PAGGAION ORGANIC WINE
PAGGAION S.A
Our company Paggaion S.A., is activated in the field of organic farming of grapes. It’s located at mount Paggaion, in Kavala region, which is in the north of Greece. In approximately 110 acres we cultivate our vineyards dry and organic, having as a result wine of excellent quality. Our facilities include our own winery in which all of our production is made.

The specifications for organic wine are not only limited in the cultivation of grapes,- something that was valid until 2012-, but also in vinification. More specific it is not allowed to use chemicals but only certified fertilizers. The purpose of this kind of cultivation is the insurance of the sustainable farming of the soil, with techniques and practices that does not harm the environment or us.

As a result there are consequences in the quantitative production, but this is weighted from protecting the environment and human health.

We have the certification of DIO ORGANISATION , which is provided in all of our cooperators.

Our company’s main offices are located in Lagina Thessaloniki, in the 12th klm of Thessaloniki – Kavala road, from where distribution is made
12 KLM THESSALONIKI -KAVALA
THESSALONIKI
54500
THESSALONIKI
Έλληνας Παραγωγός
+30 239-407-2678
+30 698-423-7649
+30 239-402-0206
Info@paggaion.gr
verrosmanolis@gmail.com
 paggaion.gr
Οινικές
Αποκαλύψεις
34

Oenorama Logo

07 | 08 | 09 Μαρτίου 2020
Ζάππειο Μέγαρο

Διοργάνωση
Vinetum Oινική Επικοινωνία
Επικοινωνία

210 766 0560

210 766 0680
info@vinetum.gr