ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΝΤΟΥ
Επιλογή
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΝΤΟΥ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΝΤΟΥ
“Στο Οινοποιείο Πάντου παράγουμε κρασιά αποκλειστικά και μόνο από τους ιδιόκτητους αμπελώνες του Κτήματος”


Ιστορικό.
Το Κτήμα Πάντου βρίσκεται στην περιοχή Υδρούσα Φλώρινας, στο βόρειο άκρο της Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1997 από την Οικογένεια Πάντου, που ασχολείται με την καλλιέργεια αμπέλου από το 1986.
Η παράδοση εξελίσσετε, από το 2009 έχει αναλάβει η επόμενη γενιά της οικογένειας με Αμπελουργό - Οινοποιό τον Νίκο Πάντου, πραγματοποιήθηκαν αναδιαρθώσεις του αμπελώνα, νέες φυτεύσεις με ποικιλίες να προσαρμόζονται στο κλίμα της περιοχής δίνοντας στα κρασιά ταυτότητα του τόπου παραγωγής.

Αμπελώνας.
Οι ιδιόκτητοι αμπελώνες του κτήματος είναι χωρισμένοι σε 6 αμπελοτόπια το κάθε ένα έχει το αντίστοιχο υποκείμενο, κλώνο και ποικιλία που του ταιριάζει. Τα εδάφη είναι με χαμηλές κλίσεις που κυμαίνονται από 5-15%, φτωχά, αργιλοπυλόδη και άλλα αμμώδη, σχετικά ουδέτερα, με πολύ καλή αποστράγγιση των υδάτων και προσφέρουν τις προϋποθέσεις για την παραγωγή κρασιών με έντονο και σύνθετο άρωμα, καλή δομή, ισορροπία και επιπλέον με πλούσιο χρώμα για τα ερυθρά. Η πυκνότητα φύτευσης είναι 350 πρέμνα / στρέμμα και η απόδοση χαμηλή της τάξης των 300-600 κιλών/ στρέμμα. Οι αμπελώνες του κτήματος παρουσιάζουν τις παρακάτω ποικιλίες: Gewurztraminer, Sauvignon Blanc & Chardonnay για τα λευκά (σε ποσοστό 75%), Cabernet Sauvignon, Merlot & Μοσχόμαυρο για τα ερυθρά (σε ποσοστό 25%.).

Κλίμα
Το κλίμα της περιοχής μαζί με το υψόμετρο που ξεκινάει από τα 720 έως 760 μέτρα είναι ιδανικό για λευκές και ερυθρές ποικιλίες . Ο κρύος χειμώνας με αρκετές βροχές και χιονοπτώσεις εξασφαλίζει στα αμπέλια την απαραίτητη υγρασία για να ανταπεξέλθουν στο σχετικά ξηρό καλοκαίρι.
Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου σημειώνονται οι απαραίτητες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις μέρας και νύχτας που είναι κατάλληλες για την σωστή ωρίμανση των σταφυλιών και
την διατήρηση των αρωμάτων.
Υδρούσα
Φλώρινα
53100
Υδρούσα
PANTOU WINERY
PANTOU WINERY
"Pantou Winery produces wines exclusively from the property's own vineyards"


History.

Pantou Estate is located in the area of Idrousa Florina, in the northern part of Greece, founded in 1997 by the Pantou family, which has been involved in vine growing since 1986.
The tradition is continuously evolving, since 2009 wine-maker - Nikos Pantou, the next generation of the family has taken over the vineyard, rearrangements have taken place, new varieties of plants are being adapted to the region's climate giving the wine its unique identity.

Vineyard.

The property's own vineyards are divided into 6 vineyards, each with its own sub-species, clone and variety that suits it. The low slope soils ranging from 5-15% are poor, clayey and other sandy, relatively neutral, with very good water drainage and offer the conditions for producing strong and complex aromas, good structure, balance and additionally rich red color. The planting density is 350 vines / acre and the yield is as low as 300-600 kg / acre. The vineyards of the estate present the following varieties: Gewurztraminer, Sauvignon Blanc & Chardonnay for white,
Cabernet Sauvignon, Merlot & Moshomavro for red

Climate

The climate of the area along with the altitude that starts from 720 to 760 meters is ideal for white and red varieties. The cold winter with plenty of rain and snowfall provides the vineyards with the necessary moisture to cope with the relatively dry summer.
During the summer season the necessary temperature fluctuations of the day and night are appropriate for the proper ripening of the grapes and the preservation of the aromas.
Idrousa
Florina
53100
Idrousa
Έλληνας Παραγωγός
+30 697-726-7846
+30 238-502-9623
bio@ktima-pantou
Επιλογή Εμπορική Ονομασία (EL) Εμπορική Ονομασία (EN) Εσοδεία Προέλευση Γεωγραφική Ένδειξη Χρώμα Τύπος CO2 Ποικιλιακή Σύνθεση Πλατεία Γευσιγνωσίας Wine Bar Οινικών Αποκαλύψεων
GEWÜRZTRAMINER ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΝΤΟΥ GEWÜRZTRAMINER ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΝΤΟΥ GEWÜRZTRAMINER PANTOU WINERY 2019 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Φλώρινα Λευκός Ξηρός Ήσυχος Gewürztraminer 100%
Οχι Οχι
ΜΟΣΧΟΜΑΥΡΟ Οινοποιείο Πάντου ΜΟΣΧΟΜΑΥΡΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΝΤΟΥ MOSHOMAVRO PANTOU WINERY 2019 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία Ποικιλιακός Οίνος Ροζέ Ξηρός Ήσυχος Μοσχόμαυρο 100%
Οχι Οχι
CABERNET SAUVIGNON - MERLOT ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΝΤΟΥ CABERNET SAUVIGNON - MERLOT ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΝΤΟΥ CABERNET SAUVIGNON - MERLOT PANTOU WINERY 2017 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Φλώρινα Ερυθρός Ξηρός Ήσυχος Cabernet Sauvignon 50%
Merlot 50%
Οχι Οχι
CHARDONNAY CHARDONNAY ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΝΤΟΥ CHARDONNAY PANTOU WINERY 2019 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Φλώρινα Λευκός Ξηρός Ήσυχος Chardonnay 100%
Οχι Οχι
SAUVIGNON BLANC SAUVIGNON BLANC ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΝΤΟΥ SAUVIGNON BLANC PANTOU WINERY 2019 ΕΛΛΑΔΑ Μακεδονία ΠΓΕ Φλώρινα Λευκός Ξηρός Ήσυχος Sauvignon Blanc 100%
Οχι Οχι
Κόκκινο
3
45

Oenorama Logo

6-8 Μαρτίου 2021
Ζαππειο Μέγαρο

Διοργάνωση
Vinetum Oινική Επικοινωνία
Επικοινωνία

210 766 0560

210 766 0680
info@vinetum.gr