ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ ΑΥΣΤΗΡΟΣ
Ετικέτα
ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ ΑΥΣΤΗΡΟΣ
Φιάλη
ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ ΑΥΣΤΗΡΟΣ
ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ
ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ
ARIOUSIOS AFSTIROS
ARIOUSIOS
ARIOUSIOS
2015
Οχι
ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Αιγαίου
ΠΓΕ Χίος
Ερυθρός
Ξηρός
Ήσυχος
Ναι
Οχι
13
4.87
0.21
10000
€7.15
Χιώτικο Κρασερό 50%
Αγιαννίτης 50%
Επιλογή Διακριτικός Τίτλος (EL) Διακριτικός Τίτλος (EN) Κατηγορία Τηλέφωνο e-mail www Θέση στο Οινόραμα
Χρώμα | Αίθουσα | Stand
ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ ARIOUSIOS Έλληνας Παραγωγός +30 227-109-5815 info@ariousios.gr
Μπλέ
3
56
Οχι
Οχι