Εκθέτες

Οινόραμα 2020
TESCO FOOD TECHNOLOGY
Επιλογή
TESCO FOOD TECHNOLOGY
ΤΕΣΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Η TFT (Tesco Food Technology) είναι ελληνική εταιρεία τεχνολογίας τροφίμων με 56 χρόνια ισχυρής παρουσίας στην αγορά.
Η TFT προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. Από μελέτες για την εκπόνηση ενός έργου, τον εξοπλισμό με μηχανήματα, ανταλλακτικά και αναλώσιμα επεξεργασίας, ψύξης, συσκευασίας, εργαστηριακού εξοπλισμού, μέχρι και τη συνολική δημιουργία ή συντήρηση μιας παραγωγικής μονάδας.
Η TFT αναλαμβάνει από το μηδέν τη συνολική μελέτη και τη δημιουργία ενός εργοστασίου παραγωγής και το παραδίδει στον πελάτη «με το κλειδί στο χέρι».
Η παρουσία της TFT και η επιτυχημένη πορεία 56 χρόνων στην ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με την ποιότητα του συνόλου των έργων της και τις διαχρονικές συνεργασίες στην Ελλάδα και διεθνώς, αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο την αξιοπιστία της.
Προσφέρει κορυφαίες και υλοποιήσιμες λύσεις, πάντα με κριτήριο την καινοτομία, την ασφάλεια, την ποιότητα και την εξοικονόμηση πόρων στην παραγωγή Τροφίμων και Ποτών.
Λειτουργει ως ένας πλήρης «σταθμός» (One Stop Shop) που διαθέτει γνώσεις και εκτεταμένη εμπειρία, ώστε να προσφέρει λύσεις για όλο το φάσμα εργασιών στον τομέα της Τεχνολογίας Τροφίμων. Η ομάδα εργαζομένων της διαθέτει άριστη κατάρτιση για να μπορεί να σταθεί δίπλα στους πελάτες της για κάθε ανάγκη που θα παρουσιαστεί.
Η TFT είναι υπερήφανη για τις ιστορικές και πολυετείς συνεργασίες της με κορυφαία διεθνή ονόματα, όπως των εταιρειών SPXFLOW, GRAM, ELOPAK και FOSS, με τις οποίες έχει υλοποιήσει πληθώρα σημαντικών έργων.
Η Tesco Food Technology (TFT) έχει την πρώτη θέση στην προτίμηση των επαγγελματιών του χώρου των τροφίμων και ποτών, λόγω της αφοσίωσής της στην τεχνολογική εξέλιξη, σε συνδυασμό με το πάθος της δουλειάς μας για τη διασφάλιση ποιότητας.
Παραδείσου 10
Αθήνα
15125
Μαρούσι
TESCO FOOD TECHNOLOGY
TESCO TECHNICAL & COMMERCIAL LTD
TFT (Tesco Food Technology) is a Greek food technology company, with 56 years of strong presence in the market.
In TFT we offer complete solutions to the food and beverage industry, no matter how small or big they are: studies for project designs, machinery installations, spare parts and processing consumables, packaging, laboratory equipment, construction and maintenance of production lines.
We undertake the complete study and creation of a production plant from scratch, as a turnkey project and deliver it to our client ready to operate.
Our successful 56 year presence in the Greek market, combined with the quality of all our projects and the timeless collaborations in Greece and internationally prove our credibility.

We offer top-quality and cost-effective solutions, always on the basis of innovation, safety, quality and cost saving in food and beverage production.

We operate as a one-stop shop with knowledge and extensive experience to offer solutions for the whole range of operations in the Food Technology sector. Our employees’ superb training ensures that they are always capable to support our customers and fulfill their needs.

We are proud of our long-standing partnerships with leading international brands such as SPXFLOW, GRAM, ELOPAK and FOSS, with whom we have jointly implemented a number of important projects.

Tesco Food Technology takes the first place among the available choices for the food and beverage professionals because of our dedication to technological development, coupled with the passion for quality assurance.
10, Paradissou Str
Athens
15125
Maroussi
Υπηρεσίες
+30 213-007-0100
+30 213-007-0157
spl@tft.gr
 tft.gr
Μπλέ
4
111

Oenorama Logo

07 | 08 | 09 Μαρτίου 2020
Ζάππειο Μέγαρο

Διοργάνωση
Vinetum Oινική Επικοινωνία
Επικοινωνία

210 766 0560

210 766 0680
info@vinetum.gr