Εκθέτες

Οινόραμα 2019
DEUS ROSATO
Ετικέτα
DEUS ROSATO
Φιάλη
DEUS ROSATO
ΚΑΒΙΝΟ
ΚΑΒΙΝΟ
DEUS ROSATO
CAVINO
CAVINO
2018
Οχι
ΕΛΛΑΔΑ Πελοπόννησος
ΠΓΕ Αχαΐα
Ροζέ
Ημίγλυκος
Ημιαφρώδης
Οχι
Οχι
8.50
7.20
65.00
15000
€8.90
Syrah 100%
Επιλογή Διακριτικός Τίτλος (EL) Διακριτικός Τίτλος (EN) Κατηγορία Τηλέφωνο e-mail Ιστοσελίδα
ΚΑΒΙΝΟ ΚΑΒΙΝΟ CAVINO Έλληνας Παραγωγός +30 269 107 1555 cavino@otenet.gr  www.cavino.gr
Οχι
Οχι

Oenorama Logo

07 | 08 | 09 Μαρτίου 2020
Ζάππειο Μέγαρο

Διοργάνωση
Vinetum Oινική Επικοινωνία
Επικοινωνία

210 766 0560

210 766 0680
info@vinetum.gr