Εκθέτες

Οινόραμα 2022
LOOSEN BARY WALHALLA
Ετικέτα
LOOSEN BARY WALHALLA
Φιάλη
LOOSEN BARY WALHALLA
SOFEAST
LOOSEN BARY
LOOSEN BARY WALHALLA
SOFEAST
LOSEN BARY
2016
Οχι
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Mosel Valley
Λευκός
Ξηρός
Ήσυχος
Οχι
Οχι
.
.
.
.
.
Riesling 100%
Επιλογή Διακριτικός Τίτλος (EL) Διακριτικός Τίτλος (EN) Κατηγορία Τηλέφωνο e-mail www Θέση στο Οινόραμα
Χρώμα | Αίθουσα | Stand
SOFEAST SOFEAST SOFEAST Εισαγωγέας-Διανομέας +30 697-001-9777
+30 238-208-1445
info@sofeast.gr
Κόκκινο
1
7
Οχι