ΣΕΙΣΤΡΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Ετικέτα
ΣΕΙΣΤΡΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Φιάλη
ΣΕΙΣΤΡΟ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
SEISTRO
AGELAKIS WINERY
AGELAKIS WINERY
2021
Οχι
ΠΓΕ Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ Κρήτη
Λευκός
Ξηρός
Ήσυχος
13
1.95
6.15
3500
Βηλάνα 50%
Θραψαθήρι 50%
Οχι
Οχι