Εκθέτες

ALL ABOUT WINE
ALL ABOUT WINE
ΡΟΔΙΤΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Μαινεμένης 16
Αθήνα
17778
Ταύρος
ALL ABOUT WINE
RODITIS A. LTD
Menemenis 16
Athens
17778
Tavros
Υπηρεσίες
210 422 0149
sales@allaboutwine.gr
Κόκκινο
3
43

Oenorama Logo

02 | 03 | 04 Μαρτίου 2019
Ζάππειο Μέγαρο

Διοργάνωση
Vinetum Oινική Επικοινωνία
Επικοινωνία

210 766 0560

210 766 0680
info@vinetum.gr